Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en algemeen nut beogende instellingen.

Toepassing

Het doen van schenkingen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en algemeen nut beogende instellingen.

Voorwaarden

De aanvragende organisatie moet een ANBI instelling zijn.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links