Subsidie voor kinderen en beginnende illustratoren

Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten gericht op kinderen die het om wat voor redenen dan ook moeilijk of minder goed getroffen hebben, bevordering van de culturele en artistieke vorming van kinderen, het onderzoek naar en het onderwijs in (het vak van) illustreren en het ondersteunen van beginnende illustratoren. 

Doelgroep

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen projecten:

 • Gericht te zijn op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben, dan wel bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen
 • Gericht te zijn op kinderen in de leeftijd van ca. 3 t/m ca. 12 jaar
 • Bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, gebruik te maken van illustreren en tekenen als middel, dan wel gericht te zijn op de ontwikkeling van vaardigheden mbt illustreren en tekenen
 • Voor de FWF in totaal niet meer dan € 100.000,- te kosten
 • Een heldere en realistische doelstelling, opzet en begroting te hebben.

Voorwaarden

 • Projecten dienen duidelijk omlijnd te zijn en te leiden tot een zichtbaar resultaat en een duidelijke eindrapportage
 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (bijv. een stichting of vereniging), niet aan natuurlijke personen of zzp-ers
 • Aanvrager is woonachtig of gevestigd in Nederland
 • Aanvrager moet te goeder naam en faam bekend staan
 • Aanvrager voldoet aan verzoeken om tussentijdse verantwoordingen en om een duidelijke inhoudelijke en financiële eindrapportage
 • Projecten mogen de Fiep Westendorp Foundation en de naam van Fiep Westendorp op geen enkele manier schaden
 • Projecten die onderdeel van een groter geheel vormen, dienen als project goed herkenbaar te zijn
 • De Fiep Westendorp Foundation dient bij alle uitingen van het project te worden genoemd als subsidiënt van het project
 • Het aangevraagde bedrag mag de grens van € 100.000,- niet overschrijden
 • Alleen projecten met een niet-commerciële doelstelling komen in aanmerking

Restricties

 • Projecten mogen geen politieke of religieuze overtuigingen als basis hebben of uitstralen
 • Projecten mogen geen commerciële doelstelling hebben, noch commercieel worden benut
 • Projecten mogen niet op andere wijze vanuit reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden
 • Projecten in landen waar door corruptie het doel en een transparante verantwoording waarschijnlijk niet gehaald zullen worden, komen niet in aanmerking
 • Projecten die ten tijde van de beoordeling al in een vergevorderd stadium verkeren, komen niet in aanmerking

Aanvragen subsidie

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het formulier invullen en vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Een complete maar beknopte projectbeschrijving inclusief planning en timetable
 • Een beknopte omschrijving van de organisatie
 • Een gedetailleerde begroting van het project; zorg hierbij dat goed duidelijk wordt waar het aangevraagde bedrag voor gebruikt gaat worden
 • Bewijsstukken van de status van de rechtspersoon (statuten alsmede een inschrijving bij de Kamer van Koophandel)
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het bestuur van de rechtspersoon.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand