Subsidies
Fondsen

Subsidie voor kinderen en jongeren in probleemsituaties in Curaçao

Subsidies voor projecten gericht op kinderen in probleemsituaties en projecten gericht op kwetsbare bevolkingsgroepen in Curaçao. Op Curaçao gevestigde scholen en stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk komen in aanmerking. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen, via de website van de verstrekker.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Projecten voor kinderen in probleemsituaties

Het financieel ondersteunen van projecten die zorgen voor kinderen die in probleemsituaties opgroeien op Curaçao.

Hierbij kun je denken aan:

 • gezonde maaltijden
 • passend onderwijs
 • huiswerkbegeleiding
 • sportverenigingen
 • feesten en reisjes in groepsverband

Hierbij gaat het om projecten die zich richten op de volgende doelgroepen:

 • jeugd en jongeren met leer- of gedragsproblemen
 • sociaal/maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren (tot 21 jaar)
 • kinderen/jongeren (tot 21 jaar) van mindervermogende ouders
 • tieners die zwanger zijn
 • drop-outs

Projecten voor kwetsbare mensen

Verder wordt er ook financiële ondersteuning geboden aan projecten voor kwetsbare bevolkingsgroepen die vanwege financiële of andere nood niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien of behoefte hebben aan sociale hulp.

 • het bieden van perspectief aan kwetsbare en/of kansarme bevolkingsgroepen
 • wijkopbouw in achterstandswijken
 • armoedebestrijding
 • creëren van werkgelegenheid
 • hulp aan zieken of personen met een geestelijke of lichamelijke beperking
 • bevordering van kennis
 • begrip en educatie over voeding
 • gezondheid
 • hygiëne en milieu
 • participatiebevordering binnen de samenleving
 • bestrijden van discriminatie
 • bevorderen van zelfredzaamheid
 • het verminderen van economische kansongelijkheid.

Hierbij gaat het om projecten voor de volgende doelgroepen:

 • bejaarden zonder mantelzorger
 • ernstig of chronisch zieken
 • gehandicapten
 • werklozen
 • vluchtelingen
 • slachtoffers van geweld

Doelgroep

Op Curaçao gevestigde scholen, stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, bestaande uit voornamelijk vrijwilligers.

Werkgebied

De regeling is in Curaçao van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvragende organisatie dient minimaal 2 jaar actief te zijn binnen de eigen statutaire doelstelling.
 • Aanvragende organisaties hebben een bestuur dat bestaat uit minimaal drie personen die geen familie van elkaar zijn.
 • Aanvragende organisaties moeten kunnen aantonen over de bestuurlijke- en vrijwilligerscapaciteit te beschikken om met succes het project uit te voeren.
 • De projectomvang en het aangevraagde donatiebedrag dient zich in redelijkheid te verhouden tot het aantal rechtstreeks te bereiken personen in de doelgroep.
 •  Min. 15% van het totale projectbedrag dient te worden gefinancierd uit eigen middelen, ledenbijdragen of overige fondsenwerving.
 •  Bij voorkeur projecten waar meerdere partijen in investeren.

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Commerciële instellingen en instellingen opgericht door de overheid of structureel door de overheid gesubsidieerd kunnen geen aanvraag doen.
 • Groepen die niet in aanmerking komen voor een reguliere donatie zijn onder andere: politieke partijen, commerciële organisaties, vriendengroepen, carnavalsgroepen, nieuwsmedia, universiteiten, overheidsorganen, door de overheid opgerichte en van overheidswege opererende instellingen.
 • Geen donaties aan individuele personen.

Subsidie

 • Aanvragen zijn toegestaan tot max. ANG 10.000.
 • Een aanvrager ontvangt in geen geval binnen een periode van 12 maanden meer dan ANG 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • De statuten van de organisatie.
 • Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden.
 • Activiteitenplan van de organisatie voor het lopende jaar.
 • Begroting van de organisatie voor het lopende jaar.
 • Een jaarrekening (balans en resultatenrekening) en jaarverslag van het vorige jaar.
 • Een duidelijke projectomschrijving incl. projectplanning.
 • Een gespecificeerde kostenbegroting van het project waarvoor een donatie wordt aangevraagd.
 • Een sluitend dekkingsplan voor het project.
 • Indien iets bij derden wordt aangeschaft of door derden wordt geleverd: een geldende offerte van de leverancier voor de te leveren goederen of diensten.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Maatschappij en samenleving
Onderwijs
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Zuid-Amerika
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden