Subsidie voor kinderen met een handicap, beperking of chronische ziekte

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor ouders en verzorgers van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte. Ook instellingen voor gehandicapte kinderen kunnen een subsidie aanvragen. De subsidie is bestemd voor elk soort handicap of chronische ziekte.

Toepassing

Subsidie voor ouders of verzorgers van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte. ook instellingen voor gehandicapte kinderen kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren t/m 25 jaar
 • Sprake van handicap of chronische ziekte (medisch attest)
 • Valt elders buiten regels voor ondersteuning
 • Voor iedere geloofsovertuiging
 • Voor elke soort handicap of chronische ziekte

Subsidiabel

 • Hulpmiddelen of leermiddelen
 • Aanpassingen aan de inrichting
 • Spel- en revalidatietechnieken
 • Aangepast vervoer
 • Ontspanning of vakantie in Nederland 
 • Ondersteuning bij therapie

Voorwaarden

 • Aanvraag ondersteund door maatschappelijk werk
 • Reeds gemaakte kosten worden niet achteraf vergoed
 • Aanvraag is toetsbaar door deskundigen 

Aanvragen

Schriftelijk, via een brief met een hulpaanvraag

Particuliere aanvragen
Als aanvrager stel je een brief met je hulpvraag op samen met maatschappelijk werk. Daarin leg je de situatie uit (handicap, omschrijving probleem) en stel je de concrete subsidie vraag.

Relevante links