Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel. Culturele organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen , maar ook personen of groepen van personen kunnen terecht voor een bijdrage, bijvoorbeeld voor wijken of buurten. 

Toepassing

Subsidie voor kleinere culturele initiatieven.

Naast culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen zoals stichtingen, kunnen ook bijdragen voor culturele projecten die in groepsverband worden opgezet, bijvoorbeeld in wijken en buurten, worden aangevraagd bij het nieuwe fonds. 

Subsidie

Voor de periode 2017-2020 is een bedrag van € 595.000,- beschikbaar. 

Cultuurfonds op naam

Het fonds is een CultuurFonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Je moet hier dan ook de aanvraag te doen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.