Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

Fondsen, Prijzen
Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek.

Toepassing

Het bevorderen van het culturele klimaat in de voormalige gemeente Neede door het stimuleren van organisaties met een premie voor een goed plan of project op kunst of cultureel gebied. 

De subsidie is bestemd voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie, dus niet voor reguliere exploitatie. De bijdrage is eenmalig, derhalve geen regelmatig terugkerende bijdrage aan dezelfde organisatie of hetzelfde project. Te denken valt aan een presentatie, uitvoering, tentoonstelling, demonstratie, culturele bijeenkomst, enzovoort in de openbare ruimte. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek.

Doelgroep

Verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de voormalige gemeente Neede, hoofdzakelijk of geheel bestaande uit vrijwilligers. Er moet wel een organisatie zijn, individuele personen vallen buiten de doelgroep.

Werkgebied

Verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de voormalige gemeente Neede.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Aanvragen dienen een beschrijving te geven van het project, een begroting en een motivering wat de bijdrage is aan het Needse culturele klimaat. Daarnaast dient de aanvrager volledige inzage te geven in haar financiële situatie. Aanvragen worden een keer per kwartaal in behandeling genomen. Tevens dient de aanvraag minimaal drie maanden voor de uitvoeringsdatum te worden ingediend.