Subsidie voor kunst, cultuur, mens, welzijn, natuur en dier

Subsidies, Fondsen

Fonds gericht op het financieel ondersteunen van instellingen, organisaties en projecten met een maatschappelijk doel, teneinde deze in staat te stellen een maximale positieve impact te realiseren en hun maatschappelijk rendement te vergroten. Het fonds richt zijn hierbij met name op kunst en cultuur, mens en welzijn en natuur en dier.

Toepassing

Financieel ondersteunen van instellingen, organisaties en projecten met een maatschappelijk doel, om deze in staat te stellen hun maatschappelijk rendement te vergroten.