Subsidie voor kunst en cultuur, educatie, filosofie, emancipatie en gezondheidszorg

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg in Nederland en derde wereld landen. Per jaar is er ca. € 10.506 beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het verlenen van een financiële bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen.

Het fonds stelt zich ten doel om in deze periode het zwaartepunt van de besteding van middelen te leggen op instellingen en personen die mogelijk minder gemakkelijk een beroep kunnen doen op andere fondsen en buiten de scope van de grote goede doelen stichtingen vallen. 

Doelgroep

Het fonds staat open voor aanvragen van instellingen en particulieren die binnen deze doelstellingen vallen.

Werkgebied

Nederland en derde wereld landen.

Voorwaarden

De aanvraag dient raakvlakken te hebben met de doelstelling van het fonds en moet dus raakvlakken hebben met een of meerdere van onderstaande onderwerpen:

 • Kunst en cultuur
 • Educatie
 • Filosofie
 • Vrouwenemancipatie
 • Gezondheidszorg
 • Derde wereld-landen
 • Ontwikkelingswerk

Subsidie

Per jaar is er ca. € 10.506 beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand