Subsidie voor kunstenaar die door bijzondere omstandigheden geld nodig hebben

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kunstenaars, waaronder wordt verstaan: iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van de schilder-, teken- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, kunst in de openbare ruimte of andere kunstopdrachten, fotografie, film-, vj-, video-, geluids- en computerkunst, interactieve kunst, conceptuele kunst, installaties, performances en nieuwe vormen van beeldende kunst. 

Toepassing

Subsidie voor kunstenaar die door bijzondere omstandigheden geld nodig hebben. De steun is bestemd voor kunstenaars in de ruimste zin van het woord: beeldende kunstenaars, fotografen, musici, schrijvers en dichters. Het gaat steeds om incidentele uitkeringen, er worden nooit meerjaarlijkse toelagen gegeven. Er is een geografische beperking van toepassing.

Voorwaarden

Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek. Daarom moet een motivering van de aanvrager, een financiële toelichting, een kosten- en dekkingsplan en een actuele documentatie over het werk van de kunstenaar meegestuurd worden.

Werkgebied

Regionale binding met Bergen NH e.o.

Aanvragen

Aanvragen per mail.
Digitale aanvragen worden bij voorkeur in PDF ontvangen.

Let op
Aanvragen dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn. Aanvragen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Meesturen

Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen moet de aanvraag de volgende informatie bevatten:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoon en emailadres aanvrager
  • Korte uitleg waar je het geld voor nodig hebt
  • Indien het om een project gaat: een beschrijving hiervan en waar en wanneer het plaatsvindt 
  • Motivering aanvraag: doelstelling/ artistieke uitgangspunten/ onderbouwing
  • Begroting- dekkingsplan van het project
  • Financiële toelichting hierop
  • Eventuele aangevraagde/ toegekende ondersteuning bij andere fondsen
  • Gevraagde ARHF bijdrage
  • Korte cv's van de artistiek betrokkenen (max 1 A4 per persoon)
  • Actuele documentatie van het werk

Relevante links