Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen. Per jaar is er ca. € 467.500 beschikbaar. Per aanvraag bedraagt de subsidie gemiddeld € 1.895. Wel moet je er rekening mee houden dat de behandeling van je subsidieaanvraag enige tijd in beslag kan nemen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor kunstenaars en ontwerpers die professioneel werkzaam zijn op dit gebied.
Ook professionele organisaties die actief zijn op het terrein van de beeldende kunst en/of ontwerp kunnen subsidie aanvragen.
Bij aanvragen moeten de kwaliteit, concept, en ambacht centraal staan.

Het fonds wil als subsidiegever in een project duidelijk zichtbaar/aanwezig zijn en hierbij een substantieel verschil maken en zo een bepalende rol vervullen bij de realisatie van een
project.

Bijdrage, garantiesubsidie
Individuele ontwikkeling van de kunstenaar/ontwerper/vormgever (zoals een bijdrage in de kosten van het maken van een kunstwerk/product, tentoonstelling/eigen werk, kunstenaarsboek of coaching/ondernemerscursus

Langlopende stipendia
Een bijdrage in de vorm van langlopende stipendia (of stipendia van drie tot vijf jaar) aan door het bestuur geselecteerde kunstinstellingen en hogescholen met opleidingen in het
kunstonderwijs. 

Werkgebied 

Nederland.

Doelgroep

Natuurlijke personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor subsidie.

 • Beeldend kunstenaars, professioneel werkzaam
 • Ontwerpers / vormgevers, professioneel werkzaam
 • Culturele instellingen, mits initiatieven met een tijdelijk karakter

Voorwaarden

Inhoudelijke criteria
Zie ook bijlage.

 • Professioneel werkzaam zijn
 • Afgeronde beroepsopleiding (indien het gaat om een individuele aanvraag)
 • Artistieke kwaliteit
 • Vernieuwend concept
 • Publieksbereik
 • Financiële onderbouwing
 • Cultureel ondernemerschap

Restricties

 • Reeds aangevangen of voltooide projecten
 • Projecten tijdens de opleiding
 • Aanvragen voor verblijf als artist-in-residence
 • Reis- en verblijfkosten
 • Met ingang van 01-01-2014 publicaties, monografieën en oeuvre catalogi met uitzondering van het kunstenaarsboek. 

Subsidie

Per jaar is er ca. € 467.500 beschikbaar.
Per aanvraag bedraagt de subsidie gemiddeld € 1.895.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Een beknopte projectomschrijving
 • Uittreksel KvK (indien je een stichting of vereniging bent)
 • Documentatie van reeds uitgevoerde projecten en/of catalogus van uw werk
 • Begroting van de kosten van het uit te voeren project met toelichting
 • Dekkingsplan van de begrote kosten
 • Opgave bij welke andere Nederlandse fondsen subsidie is  aangevraagd
 • "Letter of Intention" in geval van een tentoonstelling

Let op
Je moet er rekening mee te houden dat de behandeltijd van je aanvraag kan oplopen tot circa 4 maanden vanaf moment van indienen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand