Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen. Je kunt de susbidie online aanvragen. Wel moet je er rekening mee houden dat de benadeling van je subsidieaanvraag enige tijd in beslag kan nemen.

Toepassing

Subsidie voor kunstenaars en ontwerpers die professioneel werkzaam zijn op dit gebied.
Ook professionele organisaties die actief zijn op het terrein van de beeldende kunst en/of ontwerp kunnen subsidie aanvragen.
Bij aanvragen moeten de kwaliteit, concept, en ambacht centraal staan.

Het fonds wil als subsidiegever in een project duidelijk zichtbaar/aanwezig zijn en hierbij een substantieel verschil maken en zo een bepalende rol vervullen bij de realisatie van een
project.

Bijdrage, garantiesubsidie
Individuele ontwikkeling van de kunstenaar/ontwerper/vormgever (zoals een bijdrage in de kosten van het maken van een kunstwerk/product, tentoonstelling/eigen werk, kunstenaarsboek of coaching/ondernemerscursus

Langlopende stipendia
Een bijdrage in de vorm van langlopende stipendia (of stipendia van drie tot vijf jaar) aan door het bestuur geselecteerde kunstinstellingen en hogescholen met opleidingen in het
kunstonderwijs. 

Werkgebied 

Nederland.

Doelgroep

Natuurlijke personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor subsidie.

 • Beeldend kunstenaars, professioneel werkzaam
 • Ontwerpers / vormgevers, professioneel werkzaam
 • Culturele instellingen, mits initiatieven met een tijdelijk karakter

Voorwaarden

Inhoudelijke criteria
Zie ook bijlage.

 • Professioneel werkzaam zijn
 • Afgeronde beroepsopleiding (indien het gaat om een individuele aanvraag)
 • Artistieke kwaliteit
 • Vernieuwend concept
 • Publieksbereik
 • Financiële onderbouwing
 • Cultureel ondernemerschap

Restricties

 • Reeds aangevangen of voltooide projecten
 • Projecten tijdens de opleiding
 • Aanvragen voor verblijf als artist-in-residence
 • Reis- en verblijfkosten
 • Met ingang van 01-01-2014 publicaties, monografieën en oeuvre catalogi met uitzondering van het kunstenaarsboek. 

Subsidiebedragen

Het gemiddelde subsidiebedrag varieert van 1.000 tot 2.500 euro.
De totale kosten van het project mogen niet hoger zijn dan € 50.000.

 • Bijdrage vervaardiging kunstwerken, producten, tentoonstellingen, projecten etc): max € 2.500,-
 • Bijdrage coaching of andere cursussen die het maken van een nieuwe stap in de ontwikkeling van de artistieke en zakelijke praktijk in een stroomversnelling kunnen brengen max € 1.250,-
 • Bijdrage aan kunstenaarsboeken max € 2.000,-
 • Langlopende stipendia (of stipendia van drie tot vijf jaar) vooraf vastgesteld bedrag per jaar
 • Bijzondere projecten door het bestuur te bepalen

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Een beknopte projectomschrijving
 • Uittreksel KvK (indien je een stichting of vereniging bent)
 • Documentatie van reeds uitgevoerde projecten en/of catalogus van uw werk
 • Begroting van de kosten van het uit te voeren project met toelichting
 • Dekkingsplan van de begrote kosten
 • Opgave bij welke andere Nederlandse fondsen subsidie is  aangevraagd
 • "Letter of Intention" in geval van een tentoonstelling

Let op
Je moet er rekening mee te houden dat de behandeltijd van je aanvraag kan oplopen tot circa 4 maanden vanaf moment van indienen.