Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en onderlinge empathie en begrip te stimuleren. Uitgangspunt is om via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving te versterken en de polarisatie te verminderen.

Toepassing

Het fonds ondersteunt kunstenaars en on- en offline creatives die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Projecten die proberen verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren. Kunstenaars die via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving willen versterken en polarisatie willen verminderen.

Het project probeert een (of meer) van de volgende thema’s te bevorderen:

 • Sociale cohesie
 • Verbinding in de samenleving
 • Weerbaarheid
 • Kritisch denkvermogen
 • (Zelf)reflectie
 • Begrip voor elkaars standpunten
 • Wederzijds respect en empathie

Het project probeert een (of meerdere) veranderingen bij het publiek teweeg te brengen:

 • Genuanceerde opvattingen
 • Toenadering tot anderen en bredere inzichten.
 • Om zo bij te dragen aan het verminderen van polarisatie en de voedingsbodem voor radicalisering

Voorwaarden

Het fonds heeft een checklist met voorwaarden waaraan je moet voldoen.

 • Het project start niet voor de vergaderdatum van de adviescommissie en de aanvraag wordt op tijd ingediend
 • Het project is vernieuwend van opzet
 • Bij het project zijn professionele kunstenaars uit de podiumkunsten, nieuwe media, beeldende kunst, film en/of muziek betrokken
 • Het project probeert een (of meer) van de volgende thema’s te bevorderen: sociale cohesie, verbinding in de samenleving, weerbaarheid, kritisch denkvermogen, (zelf)reflectie, begrip voor elkaars standpunten, wederzijds respect en empathie
 • Het project probeert een (of meerdere) veranderingen bij het publiek teweeg te brengen: genuanceerde opvattingen, toenadering tot anderen en bredere inzichten. Om zo bij te dragen aan het verminderen van polarisatie en de voedingsbodem voor radicalisering
 • De doelgroep van het project bestaat bij voorkeur (grotendeels) uit jongeren en/of jongvolwassenen.
  Het project bevat een (educatief) randprogramma.
  De aanvrager is een stichting of vereniging die niet structureel/meerjarig door de overheid wordt ondersteund.
  Het project mag niet winstgevend zijn.

Cultuurfonds op Naam

Fonds ZOZ is een CultuurFonds op Naam dat wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het heeft een eigen adviescommissie.
Je kunt de subsidie dus rechtstreeks bij het fonds aanvragen.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Relevante links