Subsidie voor kunstenaars, materialen kunstenaars en voor evenementen en activiteiten van kunstenaars

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor individuele kunstenaars uit alle disciplines voor de aanschaf van materialen om zo te kunnen professionaliseren met de beroepspraktijk. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor individuele professionele kunstenaars en voor stichtingen met een culturele doelstelling voor evenementen en activiteiten. De subsidie voor materiaalkosten van kunstenaars bedraagt maximaal € 500 per gehonoreerde aanvraag. Voor evenementen en activiteiten bedraagt de subsidie maximaal € 1.500 per gehonoreerde aanvraag. De aanvrager of het project moet een regionale binding hebben. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voor het sluiten van de aanvraagperiode. Het is hierbij belangrijk dat je nog niet met het project bent begonnen.

Toepassing

Subsidie voor individuele professionele kunstenaars uit alle disciplines en stichtingen met een culturele doelstelling.  

Aanvragen kunnen ingediend worden voor ondersteuning van kunstenaars of projecten met een regionale binding met de gemeente Bergen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor materiaalkosten van individuele kunstenaars en voor evenementen en activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het culturele klimaat in de gemeente Bergen.

Materiaalfonds
Het materiaalfonds is bedoeld om bij te kunnen dragen aan het professionaliseren van de beroepspraktijk. Er kan eenmaal per drie jaar een bedrag worden aangevraagd.

Projectfonds
Individuele professionele kunstenaars uit alle disciplines en stichtingen met een culturele doelstelling een financiële bijdrage bieden voor evenementen en activiteiten die:

 • Plaatsvinden in de gemeente Bergen (Schoorl, Bergen NH, Egmond)
 • Het initiatief zijn van een individuele kunstenaar of stichting woonachtig of gevestigd in de gemeente Bergen
 • Betrekking hebben op de gemeente Bergen

Het projectfonds is bedoeld om bij te kunnen dragen aan het vergroten van het culturele klimaat in de gemeente Bergen. Er kan eenmaal per drie jaar een bedrag worden aangevraagd.

Werkgebied

De regeling is uitsluitend van toepassing in de gemeente Bergen (Schoorl. Bergen NH, Egmond).

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

Materiaalfonds
Maximaal € 500.

Projectfonds
De hoogte van de aanvraag kan tot maximaal 50% van de totale begroting bedragen. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het bestuur en is gelimiteerd tot 1500 euro.

Aanvragen

Aanvragen per mail.
Digitale aanvragen worden bij voorkeur in PDF ontvangen.

Let op
Aanvragen dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn. Aanvragen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Meesturen materiaalfonds

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres en website aanvrager
 • Motivatiebrief en CV (maximaal 2 A4, PDF)
 • Gevraagde bijdrage
 • Offerte voor het benodigde materiaal (totale kosten, PDF)

Meesturen projectfonds

 • Motivatiebrief (maximaal 300 woorden, PDF)
 • Informatie over de aanvrager (instelling c.q. particulier)
 • Naam, adres, telefoon, emailadres en website) en vermeldt wie de contactpersoon is
 • Een projectplan (maximaal 2000 woorden, PDF) Bij de omschrijving van het project staat informatie over:
  • De betrokkenen bij het project (auteurs, kunstenaars, uitgeverij etc).
  • Welk publieksbereik het project heeft resp. welke de doelgroep van het project is.
  • De doelstellingen van het project.
  • Wanneer het project een aanvang neemt en wanneer het project zal zijn voltooid.
 • Een begroting en financieringsplan voor het project (totale kosten, PDF)
 • Een financiële toelichting met daarin de gevraagde bijdrage en aangevraagde/toegekende ondersteuning bij andere fondsen
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien de aanvrager een rechtspersoon is)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand