Subsidie voor kwaliteitsverhoging en onderzoek speciaal onderwijs

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverhoging van het speciaal onderwijs. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wetenschappelijk onderzoek, maar ook bijvoorbeeld om subsidie voor het publiceren over door schoolteams ontwikkelde aantrekkelijke en effectieve werk- en behandelwijzen, die voor verspreiding op grote schaal in aanmerking komen. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail.

Toepassing

Subsidie voor kwalitatieve verbetering van het speciaal onderwijs.
Deze ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het terrein van de didactisch onderwijskundige aanpak. Ook kunnen hierbij nieuwe programma's worden ontwikkeld en in het veld worden geïntroduceerd.

Het fonds zal deze ontwikkelingen ondersteunen door opdrachten te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek, of onderzoeksvoorstellen financieel ondersteunen.

Schoolteams ontwikkelen nogal eens aantrekkelijke en effectieve werk- en behandelwijzen, die voor verspreiding op grote schaal in aanmerking komen. Op die manier kunnen scholen van elkaars inzichten en producten profiteren. De doelgroep is echter klein en voor educatieve uitgeverijen weinig interessant. Het bestuur van het fonds zal de publicatie van waardevolle producten stimuleren en waar nodig financieren.

Doelstellingen

 • Wetenschappelijke bestudering van het (voortgezet) speciaal onderwijs in zijn historische ontwikkeling en zijn perspectief in het onderwijs en welzijnsbeleid bevorderen...
 • Mogelijk maken dat het gedachtegoed en de verworvenheid aan kennis en inzichten binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland onderwerp van studie en gedachtewisseling in een brede culturele context op nationaal of internationaal niveau kunnen worden
 • Perspectief biedende ontwikkelingen uit met name kleine groeperingen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs stimuleren en / of ondersteunen. Het verlenen van stipendia of het verstrekken van studieopdrachten aan personen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs die verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs bevorderen
 • Bevorderen en/of ondersteunen van uitgaven van leermiddelen, boeken en publicaties ten behoeve van het (voortgezet)speciaal onderwijs

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

Voorwaarden projectplan

Er worden specifieke voorwaarden gesteld aan het projectplan. Zie de website van de verstrekker voor meer informatie.

Projectplan

Het projectplan moet aan een specifiek format voldoen. Zie de website van het fonds voor de onderwerpen die in je projectplan moeten worden opgenomen.

Aanvragen

Per mail, zie contactgegevens.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand