Subsidie voor kwetsbare kinderen, armoedebestrijding en natuurbehoud

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in kwetsbare posities, armoedebestrijding en natuurbehoud. Bij het thema armoedebestrijding heeft het fonds een voorkeur voor projecten waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. Per jaar is er ca. € 630.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, samen met de in dit artikel vermelde documenten.

Toepassing

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die zich direct bezig houden met de bovengenoemde aandachtsgebieden:

 • Ondersteuning van kinderen in kwetsbare posities
 • Armoedebestrijding
 • Het welzijn van toekomstige generaties door initiatieven te ondersteunen gericht op natuurbehoud

Het bestuur houdt zich het recht voor om jaarlijks een select aantal bijzondere initiatieven te ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Doelgroep

Het fonds ondersteunt in principe initiatieven die in Nederland zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien gewenst kan het bestuur ook initiatieven ondersteunen die het algemeen belang dienen en/of een equivalent van de ANBI status in het buitenland hebben.

Voorwaarden

Het bestuur van het fonds zoekt zelf actief naar passende initiatieven, maar staat daarnaast ook open voor projectaanvragen mits deze aansluiten qua doelstellingen, werkwijze en criteria.

Initiatieven die in aanmerking komen voor financiering moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Past je aanvraag binnen bovenstaande "toepassingsgebied"
 • Heeft je organisatie een goed ‘track record’
 • Is je organisatie open en transparant over zaken die goed, maar ook zaken die minder goed gaan
 • Is de aanpak gedegen onderbouwd

Subsidie

Per jaar is er ca. € 630.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Per e-mail of per post.

Meesturen

 • Doelstelling kort en bondig te omschrijven zonder doorverwijzingen naar websites of brochures
 • Laatste financieel jaarverslag
 • Naam en e-mail adres van de contactpersoon 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand