Subsidie voor kwetsbare kinderen, armoedebestrijding en natuurbehoud

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in kwetsbare posities, armoedebestrijding en natuurbehoud. Bij het thema armoedebestrijding heeft het fonds een voorkeur voor projecten waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. Het fonds start met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen.