Subsidie voor leefomstandigheden, milieu en duurzaamheid

Subsidies, Fondsen, Microkrediet
Financieel ondersteunen van personen, organisaties en projecten gericht op het op een duurzame en milieuvriendelijke wijze verbeteren van de leefomstandigheden en het welzijn van mensen voor wie dat niet of minder vanzelfsprekend is. Het fonds richt zich hierbij met name, maar niet uitsluitend, op Europa. Het fonds verstrekt subsidies en in voorkomende gevallen microkredieten. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds wil subsidie verstrekken voor projecten die tot doel hebben de leefomstandigheden en het welzijn van mensen op een duurzame en milieuvriendelijke wijze te verbeteren.

Hiermee wil het fonds bereiken dat voor personen voor wie dat minder of niet vanzelfsprekend is, beter leefomstandigheden worden gecreëerd waarbij rekening wordt gehouden met het wereldwijde milieu en de duurzaamheid bij verwezenlijking hiervan.

Werkgebied

Voornamelijk (maar niet uitsluitend) Europa.

Doelgroep

De stichting ondersteunt personen, activiteiten, stichtingen en projecten met het doel de leefomstandigheden en het welzijn van mensen te verbeteren.

Voorwaarden

De aanvraag dient raakvlakken te hebben met de in de omschrijving genoemde doelstelling en activiteiten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Relevante links