Subsidie voor letteren, erfgoed, schrijvers en uitgeverijen

Subsidies
Subsidie voor organisaties, schrijvers en uitgeverijen die activiteiten ontwikkelen op het gebied van letteren of erfgoed, of op het snijvlak hiervan.  Voorbeelden van organisaties en projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn o.a. boeken, tentoonstellingen, herdenkingsprojecten, debatten en stadsgesprekken, literaire tijdschriften, wijkevenementen, documentaires met een historisch of literair karakter. Per jaar is er ongeveer 170.000 euro beschikbaar, verdeeld over verschillende rondes.

Toepassing

Subsidie voor uiteenlopende activiteiten op het gebied van letteren en erfgoed. Projectorganisaties, schrijvers en uitgeverijen die activiteiten ontwikkelen op één van deze gebieden kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. Ook kan een activiteit zich richten op het snijvlak van beide beleidsterreinen.

Voorbeelden van projecten, activiteiten en producten op het gebied van erfgoed en letteren die in aanmerking kunnen komen voor subsidie: boeken, tentoonstellingen, herdenkingsprojecten, debatten en stadsgesprekken, literaire tijdschriften, wijkevenementen, documentaires met een historisch of literair karakter.

Voor een langer lopend project – bijvoorbeeld een programmareeks die een seizoen duurt of het uitgeven van een literair tijdschrift – is het mogelijk een periodesubsidie aan te vragen.

Letteren
Hierbij gaat het om alle aspecten van literaire activiteit: de schrijver, de uitgever, de lezer en de literaire infrastructuur.
Voor ondersteuning komen activiteiten en projecten in aanmerking die de zichtbaarheid van de letteren in de stad versterken en bijdragen aan de kwaliteit en dynamiek van de lokale literaire wereld.

Erfgoed
Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op het ontsluiten en documenteren van ‘Rotterdams’ erfgoed. De verstrekker ondersteunt aanvragen met een duidelijke motivatie waarin de volgende vragen overtuigend worden beantwoord:

  • Waarom is het project van belang? Wat zou de cultuurhistorische waarde ervan kunnen zijn?
  •  Voor wie is het van belang?

Doelgroep

Projectorganisaties, schrijvers en uitgeverijen.

Werkgebied

Gemeente Rotterdam.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten, doelgroep en werkgebied.
Zie ook de bijlage.

Subsidie

Per jaar is er ongeveer € 170.000 beschikbaar, verdeeld over vier rondes.
Per ronde bespreekt de commissie gemiddeld 14 projectaanvragen. 

Let op
Het subsidiebudget voor deze regeling is beperkt. In de regel worden er (veel) meer aanvragen ingediend dan er gehonoreerd kunnen worden. Om te voorkomen dat het budget voortijdig uitgeput
raakt, wordt het budget gespreid over de verschillende indieningrondes in een kalenderjaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • Projectplan (zie ook de bijlagen voor richtlijnen)