Subsidie voor lokale goede doelen

Fondsen, Prijzen
Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Het project moet binnen 6 maanden uitvoerbaar zijn.

Toepassing

Subsidie voor lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken.

Voorbeelden van aanvragen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld een trampoline voor een gymvereniging, een koelkast voor de Voedselbank of een klimrek in een speeltuin.

Voorwaarden

Het project / aanvrager moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Het project heeft een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak
 • De aanvraag dient voor een afgerond geheel te zijn, en niet onderdeel zijn van een groter geheel waar meerdere bijdragen voor nodig zijn
 • Het project moet met grote waarschijnlijkheid op korte termijn (binnen 6 maanden) uitvoerbaar zijn
 • Je kunt slechts 1 keer per 5 jaar een donatie ontvangen
 • De aanvrager bevindt zich in het werkgebied van de Coöperatie Univé Stad en Land
 • De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Er is een mogelijkheid tot het plaatsen van een Univé-uiting op het gedoneerde hulpmiddel;
 • De aanvrager is lid van Univé

Restricties

Onderstaande aanvragen komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • Verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en/of milieubelastende activiteiten of evenementen
 • Projecten die al zijn gerealiseerd
 • Verzoeken die alleen een persoonlijk doel nastreven
 • Projecten die alleen toegankelijk zijn voor een bepaalde groep mensen
 • Organisaties en/of projecten met commerciële doelstellingen en een winstoogmerk
 • Verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep
   

Subsidie

De donatie moet voor tastbare en duurzame hulpmiddelen zijn, met een maximale aanschafprijs van € 1.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, maar er zijn drie toekenningsmomenten per jaar.