Subsidie voor maatschappelijk gerichte projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor maatschappelijk gerichte organisaties en projecten. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland, en projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Mozambique en Oeganda. Per jaar is er ca. 80.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland en in ontwikkelinglanden.

De activiteiten van de ondersteunde organisaties en projecten zijn vrij breed, waaronder:

  • Vluchtelingen
  • Cycloon Idai
  • Regionale maatschappelijke projecten 
  • Zorg
  • Onderwijs
  • Boerderij in Oeganda
  • Project kinderen in Afrika

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

Jaarlijks is er ca. 80.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.