Subsidies

Subsidie voor maatschappelijk werk op scholen

Deze subsidie is gericht op het ondersteunen van scholen in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen in de ontwikkeling van leerlingen. Deels door onderwijsprofessionals tools in handen te geven om de leerling te kunnen begeleiden, deels door zelf kortdurend hulp te verlenen of door te geleiden naar de juiste hulp. Het doel van de regeling is om schooluitval te voorkomen, kinderen en jongeren voor het onderwijs te behouden en te zorgen voor zelfredzaamheid in de maatschappij. Er kan subsidie aangevraagd worden door aanbieders van schoolmaatschappelijk werk. Je kunt de subsidie online aanvragen vóór de jaarlijkse deadline.

Jaarbudget:
€ 6.500.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Schoolmaatschappelijk werk in Rotterdam is een laagdrempelige en kortdurende voorziening op de (voor)school, het po, vo en mbo, die problematiek in de ontwikkeling van leerlingen vroegtijdig kan signaleren en aanpakken.

Door in een vroeg stadium leerlingen, ouders en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het smw bij aan het verminderen van psychosociale problemen en het vergroten van de ontwikkelkansen van leerlingen. Het smw heeft drie kerntaken en zet vooral in op kortdurende hulpverlening, schoolondersteuning en toeleiding naar andere vormen van hulp.

Doelgroep

Aanbieders van schoolmaatschappelijk werk in de gemeente Rotterdam. Onder aanbieders wordt verstaan een instelling, die smw aanbiedt, of een schoolbestuur dat zelf smw aanbiedt.

Werkgebied

Gemeente Rotterdam.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De in te zetten functionaris smw heeft een afgeronde hbo-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening of een andere relevante hbo-opleiding op sociaal terrein
 • De in te zetten functionaris smw heeft een registratie in het beroepenregister sociaal werk of SKJ of opereert op een vergelijkbaar niveau als een functionaris met een registratie in het beroepenregister
 • Per school worden inhoudelijke- en uitvoeringsafspraken vastgelegd in een werkplan
 • De schoolbesturen van het vo en mbo leveren in 2024 een eigen bijdrage ter hoogte van de volgende percentages van de totale inzet van smw op de desbetreffende scholen:
  • voor het vo 65%
  • voor het mbo 50%

In de subsidieregeling (V)SMW Rotterdam 2024 vind je alle voorwaarden die betrekking hebben op deze subsidie (zie bijlagen).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een plan van aanpak waarin je de voorgenomen activiteiten beschrijft
 • Verwachte aantal hulpvragen
 • De meetbare resultaten en het effect van de activiteit
 • De omschrijving van het aantal uren (FTE’s) en aantal cliënten (bereik)
 • Een begroting- en dekkingsplan
 • Een opgave leden van het bestuur (staat ook in uittreksel KvK)
 • Statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • Een ingevulde aanvraagformat waarin het aantal declarabele uren is opgenomen

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Onderwijs
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
 • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
 • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
 • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!