Subsidie voor maatschappelijke, culturele- of sportinitiatieven

Subsidies
Subsidie voor voor initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op in de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport activiteiten zoals een locatietheater, bereiken van nieuwe doelgroepen voor lokale sportverenigingen of projecten die eenzaamheid voorkomen. Ook kan een initiatief een haalbaarheidsonderzoek zijn of het inkopen van een advies over een nieuwe dienst, product of over het ontwikkelen van een nieuw of ander verdienmodel. De subsidie bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,- per aanvraag en kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving en dat betrekking heeft op de gevolgen van coronacrisis. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor advies en ondersteuning voor een nieuw of verbeterd verdienmodel voor een initiatief dat de
duurzaamheid van het initiatief ten goede komt.

Voorbeelden van initiatieven zijn het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op in de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan locatietheater, bereiken van nieuwe doelgroepen voor lokale sportverenigingen of projecten die eenzaamheid voorkomen.

Ook kan een initiatief een haalbaarheidsonderzoek zijn of het inkopen van een advies over een nieuwe dienst, product of over het ontwikkelen van een nieuw of ander verdienmodel.

Doelgroep

Maatschappelijke-, culturele of sportinitiatieven die de sociale samenhang en betrokkenheid bij een gemeenschap versterken, een collectief belang dienen en het algemene gevoel van welbevinden en/of kwaliteit van leven verbeteren.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

 • De aanvrager is gevestigd in Overijssel, is geen overheidsinstelling en geen privé persoon
 • De activiteit vindt plaats in de provincie Overijssel en het resultaat komt ten goede aan de inwoners van Overijssel
 • Er is aantoonbaar een behoefte of vraag vanuit de inwoners
 • Er is draagvlak voor het initiatief
 • De activiteit is een zelfstandig uit te voeren activiteit
 • De resultaten zijn tastbaar of zichtbaar
 • Er is sprake van noaberschap

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • De subsidiabele activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd behoort tot de reguliere activiteiten
  van een organisatie gevestigd in Overijssel
 • Door de aanvrager al eerder gebruik is gemaakt van deze specifieke subsidie
 • De subsidiabele activiteit betrekking heeft op een individu
 • Het initiatief een persoonlijk belang dient of winstoogmerk heeft

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,- per aanvraag.
Uitsluitend kosten derden zijn subsidiabel. Dit betekent dat bijvoorbeeld de eigen uren van de aanvrager niet subsidiabel zijn.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Het aanvraagformulier zal waarschijnlijk alleen tijdens de aanvraagperiode beschikbaar zijn.