Subsidie voor maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs

Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs. Hierbij richt het fonds zich met name op het buitenland. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar.

Toepassing

Het fonds richt zich in de praktijk met name op het verlenen van financiële steun aan organisaties die zich met name in het buitenland inzetten voor verbetering van de gezondheid en leefomstandigheden van personen, kinderen en ouderen, die zich in achtergestelde omstandigheden verkeren.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op verbetering van de gezondheid en leefomstandigheden van personen, kinderen en ouderen, die zich in achtergestelde omstandigheden verkeren, met name in het buitenland.

Werkgebied

Met name buitenland.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 10.000 beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.