Subsidie voor maatschappelijke instellingen en scholen voor oplossen problemen vluchtelingenkinderen in Midden-Oosten en Europa

Subsidies,
Fondsen
Internationale subsidie voor het maatschapelijk middenveld en scholen voor het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen voor de problemen van vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten en Europa. Hoewel er ook andere initiatieven ondersteund kan worden heeft het fonds de voorkeur aan projecten die zich richten op de de identificatie van innovatieve en impactvolle benaderingen om onderwijs veilig, toegankelijk en veerkrachtig te maken in noodsituaties en op projecten die zich richten op de implementatie van alomvattende welzijnsprogramma's in bestaande onderwijsinstellingen die vluchtelingen en ontheemde kinderen ondersteunen.

Toepassing

Het fonds richt zich op het ondersteunen van instellingen uit het maatschappelijk middenveld en scholen bij het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen voor de problemen van vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten en Europa.

Een breed scala aan initiatieven zal in aanmerking worden genomen, maar de voorkeur zal worden gegeven aan aanvragen die onder de volgende thema's vallen: 

 • Identificatie van innovatieve en impactvolle benaderingen om onderwijs veilig, toegankelijk en veerkrachtig te maken in noodsituaties
 • Implementatie van alomvattende welzijnsprogramma's in bestaande onderwijsinstellingen die vluchtelingen en ontheemde kinderen ondersteunen 

Het fonds is met name geïnteresseerd in de volgende gebieden:

 • Directe wegen naar formeel onderwijs - het creëren van uitzonderlijke mogelijkheden voor formeel en alternatief onderwijs, en beroepsopleidingen die beantwoorden aan specifieke behoeften en die realistische oplossingen bieden voor vluchtelingenkinderen en -jongeren in het licht van de veranderende wereld.
  Het fonds geeft er de voorkeur aan dat onderwijs waar mogelijk persoonlijk plaatsvindt, in plaats van via leeroplossingen op afstand
 • Sociaal werk en kinderbescherming in het onderwijs - in het bijzonder niet-formeel onderwijs en de behoefte om een sociaal werker/ondersteuner in projecten op te nemen om problemen te documenteren en gevallen door te verwijzen naar bestaande ondersteuningssystemen van de overheid of het maatschappelijk middenveld, indien nodig
 • Gespecialiseerde interventie en cultureel geïnformeerde benaderingen - om de emotionele littekens te helpen verzachten die zijn toegebracht door wat kinderen hebben gezien en meegemaakt, bijvoorbeeld via op maat gesneden kunsttherapieprogramma's en op maat gesneden projecten voor cultuurbehoud. Het verstrekkende fonds gelooft dat dit soort initiatieven uiterst belangrijk is en idealiter deel zou moeten uitmaken van elk holistisch onderwijsprogramma voor kinderen die gedwongen werden hun land van herkomst te verlaten. 

Strategische prioriteiten van het fonds

 • Overbrugging van de onderwijskloof voor niet-schoolgaande vluchtelingenkinderen met alternatieve programma's om hen voor te bereiden op een geslaagde reïntegratie in het reguliere onderwijs 
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van op maat gesneden onderwijsstructuren om ontheemde en gevluchte kinderen in de gastgemeenschappen mondiger te maken door middel van onderwijs

 • Verandering teweegbrengen in het leven van ontheemde en gevluchte kinderen door middel van artistieke expressie en gespecialiseerde artistieke interventie

 • Bevordering van het begrip van erfgoed en culturele activiteiten om ontheemde en gevluchte kinderen te helpen de band met hun gemeenschap in stand te houden

 • Ondersteuning van holistische benaderingen van welzijn om de meest kwetsbaren te helpen emanciperen en zo veel mogelijk van hun onmiddellijke behoeften weg te nemen.

Het voorgestelde project

 • Moet vernieuwend zijn en mag dus geen bestaand project zijn, tenzij het een nieuwe ontwikkelingsfase ingaat; het fonds zal overwegen bestaande kosten (indien van toepassing) tijdens de uitvoering van het nieuwe project te integreren indien er een aantoonbaar noodzakelijk verband tussen beide bestaat
 • Moet het fonds in staat stellen de exclusieve subsidieverstrekker/donateur te zijn van de interventie waarop je voorstel betrekking heeft (Het fonds moet de enige donor zijn van het nieuwe project of de "innovatie", maar als de innovatie een aanvulling is op een bestaand project, kan het nodig zijn dat andere donoren bij dit project betrokken zijn) 
 • Mag in de afgelopen twee jaar niet aan het fonds ter beoordeling zijn voorgelegd
 • Moet duidelijk aantonen dat de organisatie in staat is het project doeltreffend uit te voeren, dat het waar voor zijn geld biedt, dat het een meerwaarde in het veld oplevert en dat het een duidelijk controleproces bevat
 • Mag niet tot doel hebben één godsdienst of geloof te bevorderen
 • Mag geen doublure zijn van reeds in het veld verrichte werkzaamheden

De volgende zullen de voorkeur krijgen

 • Projecten die duurzaam* zullen zijn, of duurzame elementen zullen hebben, na de periode van betrokkenheid van het fonds, of projecten die een natuurlijk, gedefinieerd eindpunt hebben. Met "duurzaam" bedoelt het fonds de voortzetting en de lange levensduur van de projectresultaten in plaats van de resultaten (bv. als het project leeslessen betreft, zal het fonds vragen of de leeslessen al dan niet zullen worden voortgezet in plaats van over de voordelen op lange termijn voor jonge lezers) 

 • Projecten waarbij het personeel zich kan verbinden tot regelmatig contact met het fonds om de vorderingen mee te delen

 • Projecten die "ingebouwde" methoden hebben om feedback van dienstgebruikers te verkrijgen

Werkgebied

Internationaal.

Doelgroep

Om in aanmerking te komen, moeten organisaties

 • Een geregistreerde liefdadigheidsinstelling zijn in het land waar zij hun hoofdkantoor hebben; individuen die een aanvraag willen indienen, kunnen dit alleen doen in samenwerking met een geregistreerde organisatie (bijv. een academisch onderzoeker kan een aanvraag indienen met de steun van zijn universiteit)
 • Kunnen voldoen aan onze rapportage-eisen 
 • Een kinderbeschermingsbeleid hebben dat in overeenstemming is met de wetten van het land waarin zij actief zijn en een duidelijke methodologie die aantoont dat het beleid op passende en consistente wijze wordt toegepast

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

Organisaties kunnen één aanvraag indienen voor een bedrag van maximaal £ 250 000 voor een welbepaald project met een looptijd van maximaal drie jaar. 

Hoewel voor deze oproep een bedrag van £ 250 000 is uitgetrokken, is het mogelijk dat meer dan één organisatie voor financiering wordt geselecteerd en dat bijgevolg alleen werkelijk uitzonderlijke voorstellen in aanmerking komen voor de volledige financiering.  
Het fonds zal een positief standpunt innemen ten aanzien van voorstellen die blijk geven van een reële inzet om kosteneffectief te werken en die een hoog niveau van kosteneffectiviteit vertonen.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier invullen en vervolgens binnen de aanvraagperiode naar het fonds doormailen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand