Subsidie voor maatschappelijke instellingen, zoals jeugdzorginstellingen, scholen en maatschappelijk werk

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op jongeren in de leeftijd 0-21 jaar die zonder de bijdrage van het fonds sociaal worden uitgesloten of in een sociaal element raken. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke instellingen zoals jeugdzorginstellingen, scholen en bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijk werk. Per jaar is er ca. € 23.774 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit ingevulde aanvraagformulier vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Het verlenen van materiële en immateriële steun aan individuele jeugdigen ten behoeve van voor hen te ontwikkelen sociaal maatschappelijke activiteiten, studie of ontspanning. 

Aanvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Contributies voor sportactiviteiten
  • Vervoer om bij voorbeeld naar school te gaan (fietsen, OV)
  • Vakantie- en schoolkampen
  • Schoolkosten zoals bijvoorbeeld schoolgeld, schoolboeken, laptops

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 0-21 jaar die zonder de bijdrage van het fonds sociaal worden uitgesloten of in een isolement geraken.

Werkgebied

Regio Rotterdam.

Restricties

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, scholen, instellingen voor maatschappelijk werk) waar de betreffende jeugdige “in zorg” is dan wel bekend is. De toegekende bedragen zullen aan de aanvrager worden overgemaakt waarbij deze mede verantwoordelijk is voor de juiste besteding van het bedrag.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 23.774 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlage).
Aanvraagformulier vervolgens mailen of opsturen per post, eventueel met een begeleidende brief met motivatie.

Relevante links