Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een bijdrage te leveren aan situaties van mensen die zorg nodig hebben, zodat deze op eigen wijze deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke organisaties, en bedraagt maximaal 20.000 euro per aanvraag. 

Toepassing

Het steunen van initiatieven die zijn opgezet door betrokken mensen om kwetsbare mensen in het werkgebied te helpen hun situatie te verbeteren en discriminatie en/of eenzaamheid te verminderen en/of een bijdrage te leveren aan situaties van mensen die zorg nodig hebben, zodat deze op eigen wijze deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Projecten waardoor je subsidie gaat aanvragen moeten in ieder geval aan bovenstaande bijdragen en op provinciale schaal invloed hebben.

Het nieuwe fonds is een initiatief van de provincie Friesland in samenwerking met het Kansfonds, zie ook bijgaande persbericht.
De provincie Friesland zal jaarlijks een bedrag van minimaal € 100.000,- storten in het Fûns Lok op ien bij Kansfonds.

Doelgroep

Maatschappelijke organisaties in het onderstaande werkgebied.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

Randvoorwaarden
Met deze bijdrage worden sociale (burger)initiatieven in de provincie Friesland ondersteund die impact hebben op provinciale schaal en waarop tenminste twee van de vier hieronder genoemde randvoorwaarden van toepassing zijn:

 • Vernieuwend en in co-creatie tot stand gekomen tussen meerdere partijen
 • Empowerend
 • Met blijvend effect na de projectperiode
 • Tot stand zijn gekomen vanuit een aantoonbare betrokkenheid van de mienskip, met commitment van de gemeente(n).

Criteria
Je project moet aansluiten bij de missie van het Kansfonds.
Bij voorkeur met je dan ook de volgende vragen met ja beantwoord worden:

 • Richt het project zich op kwetsbare mensen?
 • Vindt het project plaats in Friesland?
 • Wordt het project uitgevoerd door een lokale organisatie?
 • Zijn er vrijwilligers bij het project betrokken?
 • Wordt er in het project voldoende ingezet op gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen helper en geholpene?
 • Is het project gericht op het vergroten van zelfregie?
 • Is het project gericht op het faciliteren van lange termijn verbindingen van nieuwe of bestaande sociale netwerken?

Subsidie

Maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Aanvragen

Doe dan eerst een vooraanvraag (zie links).
Daarna nodigt het verstrekkende fonds je, indien relevant, uit om een volledige aanvraag in te dienen.