Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Subsidies, Fondsen
Financieel onderstenen van maatschappelijke organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn o.a. maatschappelijke projecten in de zorg, een project tegen eenzaamheid, een inloophuis voor mensen met kanker, familieopvang van ernstig zieke kinderen, vakanties voor meervoudig zwaar gehandicapte kinderen en hospices. Per jaar is er ca. € 42.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor maatschappelijke organisaties die zich richten op hulpbehoevende (groepen van) personen en die in belangrijke mate voor hun functioneren afhankelijk zijn van vrijwilligers. 

De ondersteuning kan financieel van aard zijn, maar kan ook bestaan uit het ter beschikking stellen van een vakantieaccommodatie.

Voorbeelden ondersteunde projecten
Om je een idee te geven onderstaand een overzicht van de in het verleden ondersteunde projecten.

  • Voedselbank Zuid-Limburg
  • Project eenzaamheid
  • Maatschappelijke organisaties in de zorg
  • Familieopvang van ernstig zieke kinderen in zekenhuis

Werkgebied

Nederland, met name Zuid Limburg.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 42.000 beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.