Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een maatschappelijk doel. In het laatste boekjaar is naar aanleiding van het resultaat een bedrag van € 150.000,- uitgekeerd aan in totaal 8 goede doelen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het periodiek financieel ondersteunen van instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op een maatschappelijk doel of project.

Subsidie

In 2018 is naar aanleiding van het resultaat van 2017 een bedrag van € 150.000,- uitgekeerd aan in totaal 8 goede doelen. 

Aanvragen

Schriftelijk.