Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij voorkeur gaat het om organisaties of instellingen die van overheidswege, door landelijke of wereldwijde subsidies, niet of beperkt gesteund worden. Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld deelprojecten van grote organisaties, die actiematig zijn en zichzelf moeten bekostigen, onderzoekstrajecten waarvan resultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn en doelen de eenmalig zijn en buiten de normale exploitatie van de aanvrager vallen. Per jaar is er ca. 337.000 euro subsidie beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt tussen de € 3.000 en € 10.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten met een menslievend of liefdadig doel om het lot van mensen in nood te verbeteren.

Hierbij kan ook gedacht worden aan:

 • Deelprojecten van grote organisaties, die actiematig zijn en zichzelf moeten bekostigen
 • Onderzoekstrajecten, waarvan resultaten pas op langere termijn zichtbaar worden
 • Doelen die eenmalig zijn en buiten de normale exploitatie vallen

Voorbeelden van ondersteunde organisaties en projecten zijn o.a. ontwikkelingswerk, ontwikkeling van een app op het gebied van dementie of natuurbescherming.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Gered Gereedschap, Kameroen € 7.500
 • Vrienden van Zehanda, Zimbabwe € 2.800
 • Werkgroep Sociale groepsvakanties, Nederland € 2.000
 • The Art of Charity, Malawi € 5.000
 • Eye for others, Zuid-Africa € 5.000
 • Stichting Babyspullen, Nederland € 7.500
 • Dokters van de Wereld, Nederland € 6.000
 • Aidsfonds, Nederland € 5.000
 • Kinderfonds, Sportstimulering, Nederland € 3.000
 • Lionel Heart Foundation, Sierra Leone € 10.000
 • Wolkentheater, Nederland € 5.000
 • Gevulde Waterkruik, Guinee-Bissau € 10.200
 • Equal Education, Nederland € 10.000

Doelgroep

 • Instellingen en organisaties die passen binnen de statutaire doelstelling van het fonds
 • Organisaties, destijds genoemd in de Statuten van 2001 of vergelijkbare instellingen
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk
 • Organisaties en/of instellingen, die van overheidswege, door landelijke/wereldwijde  subsidies, niet of beperkt gesteund worden

Werkgebied

Het fonds is actief in een groot aantal landen, waaronder: Bangladesh, Ecuador, Filippijnen, Ghana, India, Indonesië, Kameroen, Kenia, Nepal, Nigeria, Rwanda, Somalië, Syrie, Tanzania, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan

Voorwaarden

 • De aanvrager of het project heeft een liefdadig of menslievend doel
 • De aanvrager is een rechtspersoon, zonder winstoogmerk
 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden via bijgaande aanvraagformulier
 • Bij de aanvraag is een goede financiële onderbouwing vereist, bijvoorbeeld via een begroting, offertes, etc.
 • De aanvrager moet inzicht geven hoe het te subsidiëren onderwerp past bij de organisatie
 • Toezegging van inzicht in voortgang en verantwoording bij afronding

Subsidie

De subsidie per aanvraag ligt tussen de € 3.000 en € 10.000.
Per jaar is er ca. 337.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlage).
Je kunt het aanvraagformulier invullen, en vervolgens naar het fonds mailen.

Relevante links