Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij voorkeur gaat het om organisaties of instellingen die van overheidswege, door landelijke of wereldwijde subsidies, niet of beperkt gesteund worden. Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld deelprojecten van grote organisaties, die actiematig zijn en zichzelf moeten bekostigen, onderzoekstrajecten waarvan resultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn en doelen de eenmalig zijn en buiten de normale exploitatie van de aanvrager vallen. Per jaar is er ca. 149.331 euro subsidie beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt tussen de € 3.000 en € 10.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten met een menslievend of liefdadig doel om het lot van mensen in nood te verbeteren.

Hierbij kan ook gedacht worden aan:

 • Deelprojecten van grote organisaties, die actiematig zijn en zichzelf moeten bekostigen
 • Onderzoekstrajecten, waarvan resultaten pas op langere termijn zichtbaar worden
 • Doelen die eenmalig zijn en buiten de normale exploitatie vallen

Voorbeelden van ondersteunde organisaties en projecten zijn o.a. ontwikkelingswerk, ontwikkeling van een app op het gebied van dementie of natuurbescherming.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Gered Gereedschap, Kameroen € 7.500
 • Vrienden van Zehanda, Zimbabwe € 2.800
 • Werkgroep Sociale groepsvakanties, Nederland € 2.000
 • The Art of Charity, Malawi € 5.000
 • Eye for others, Zuid-Africa € 5.000
 • Stichting Babyspullen, Nederland € 7.500
 • Dokters van de Wereld, Nederland € 6.000
 • Aidsfonds, Nederland € 5.000
 • Kinderfonds, Sportstimulering, Nederland € 3.000
 • Lionel Heart Foundation, Sierra Leone € 10.000
 • Wolkentheater, Nederland € 5.000
 • Gevulde Waterkruik, Guinee-Bissau € 10.200
 • Equal Education, Nederland € 10.000
 • Martini ziekenhuis : € 5.000
 • IMMO : € 5.250
 • Sumbing Bihir : € 5.000
 • Mercy Ships : € 7.500
 • Diba (DRC) : € 8.533
 • Edukans : € 10.000
 • Armoedefons : € 5.000
 • Rhiza (Zuid-Africa) : € 5.000
 • Super Adelaar ( DR Congo) : € 4.500
 • Mzamomhle (Zuid-Africa) : € 5.000
 • Nav-Jeevan (India) : € 2.800
 • Wolkentheater (Circus Tropical) : € 5.000
 • Eye for Others (Zuid-Africa) : € 7.500
 • PhySCI (Banghades) : € 5.000
 • De Gevulde Waterkruik : € 8.500
 • See You (voor heen Ligt for the World) : € 2.500
 • Ninos de Guatemala : € 10.000
 • Gered Gereedschap (Tanzania) : € 7.500
 • Medische Vluchten Zuid-Soedan : € 5.000
 • HWMCO Nederland : € 2.000
 • Charity Hands : € 5.000
 • Stichting Wereldouders : € 3.000
 • Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis : € 8.483
 • Stichting Vrienden van het Sofia : € 3.765
 • Nnina Olugero : € 2.500
 • Eye Care Foundation : € 10.000

Doelgroep

 • Instellingen en organisaties die passen binnen de statutaire doelstelling van het fonds
 • Organisaties, destijds genoemd in de Statuten van 2001 of vergelijkbare instellingen
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk
 • Organisaties en/of instellingen, die van overheidswege, door landelijke/wereldwijde  subsidies, niet of beperkt gesteund worden

Werkgebied

Het fonds is actief in een groot aantal landen, waaronder: Bangladesh, Ecuador, Filippijnen, Ghana, India, Indonesië, Kameroen, Kenia, Nepal, Nigeria, Rwanda, Somalië, Syrie, Tanzania, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan

Voorwaarden

 • De aanvrager of het project heeft een liefdadig of menslievend doel
 • De aanvrager is een rechtspersoon, zonder winstoogmerk
 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden via bijgaande aanvraagformulier
 • Bij de aanvraag is een goede financiële onderbouwing vereist, bijvoorbeeld via een begroting, offertes, etc.
 • De aanvrager moet inzicht geven hoe het te subsidiëren onderwerp past bij de organisatie
 • Toezegging van inzicht in voortgang en verantwoording bij afronding

Subsidie

De subsidie per aanvraag ligt tussen de € 3.000 en € 10.000.
Per jaar is er ca. 337.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlage).
Je kunt het aanvraagformulier invullen, en vervolgens naar het fonds mailen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand