Subsidie voor maatschappelijke projecten in Nederland en ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden

Borgen en garantiestellingen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op godsdienst & geloven, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid) of stimulering van wetenschappelijk onderzoek, dan wel ontwikkelingssamenwerking