Subsidie voor maatschappelijke projecten in Nederland en ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden

Borgen en garantiestellingen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op godsdienst, geloven, cultuur, sport en bewegen, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid), stimulering van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingssamenwerking.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op godsdienstig, sociaal-maatschappelijk (liefdadig), cultureel of wetenschappelijk terrein, alsmede op het gebied van sport, natuurbehoud (bescherming flora en fauna) en ontwikkelingssamenwerking

Werkgebied

Regio Zuid-Kennemerland (dat betekent tot het Noordzeekanaal), de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek (Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout).

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkelijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, maar wel tot aanbeveling strekt
 • De aanvraag betreft een project binnen één van de werkterreinen van het fonds:
  • Godsdienst en geloven
  • Cultuur
  • Sport en bewegen
  • Natuur en milieu
  • Sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid)
 • Projecten voor ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking, mits de organiserende stichting in Nederland binnen binnen het werkgebied van het fonds is gevestigd
 • De aanvraag heeft betrekking op een project dat wordt uitgevoerd binnen het werkgebied van het fonds: Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek
 • Betreft de aanvraag een ontwikkelingssamenwerkingsproject, dan dient de aanvrager (rechtspersoon) in het werkgebied van het fonds (zie boven) gevestigd te zijn
 • De aanvraag betreft een project dat dat ten tijde van de aanvraag nog niet gestart is
 • De  aanvrager beschikt niet over een vrij, ongebonden eigen vermogen, waarmee het project ook gefinancierd kan worden, met andere woorden externe financiering is noodzakelijk voor de realisatie van het project
 • Projecten zoals voorstellingen (toneel-, dans- of zanguitvoeringen), alsmede tentoonstellingen en festivals zullen getoetst worden aan de verwachte eigen inkomsten uit de recette van de verkoop van entreebewijzen of inkomsten uit horeca en andere commerciële activiteiten. In het algemeen geldt voor dergelijke projecten dat een aanmerkelijke eigen bijdrage uit deze inkomsten als een pré kan worden beschouwd
 • Een aanvrager kan maximaal driemaal in een periode van vijf jaar een aanvraag bij het fonds indienen
 • Onder specifieke omstandigheden kunnen op het voorgaande , ter beoordeling van het bestuur van het fonds, uitzonderingen gemaakt worden

Restricties

 • Uitsluitend rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen
 • Bijdragen in de exploitatie van een organisatie komen niet in aanmerking voor subsidie

Aanvragen subsidie

Je kunt de aanvraag alleen digitaal indienen (zie links onder).
Je moet hiervoor eerst een account aanmaken op de website van het fonds, hierna kun je de aanvraag indienen.

Aanvraagperioden
Je moet een aanvraag altijd minimaal één maand voor de bestuursvergadering van het fonds indienen.
Zie "aanvraagperioden" boven voor de uiterste aanvraagperioden.

Meesturen
Tijdens de aanvraag moet je onderstaande documenten uploaden.

 • Goede omschrijving project
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Statuten
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Recente jaarrekening
 • Lijst van aangeschreven fondsen

Tip voor bijlagen aanvraag
Je kunt de bovenstaande bijlagen (zoals een projectplan) aanmaken door via Fondswervingonline via "Start aanvraag" eerst een aanvraag aan te maken, en vervolgens deze bestanden van het aanvraagpakket te uploaden tijdens de aanvraag.