Subsidie voor maatschappelijke projecten in Nederland en ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden

Borgen en garantiestellingen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op godsdienst, geloven, cultuur, sport en bewegen, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid), stimulering van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingssamenwerking.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op godsdienstig, sociaal-maatschappelijk (liefdadig), cultureel of wetenschappelijk terrein, alsmede op het gebied van sport, natuurbehoud (bescherming flora en fauna) en ontwikkelingssamenwerking