Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek en culturele projecten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek en culturele projecten. In voorkomende gevallen kan het fonds exclusieve donor zijn, maar zeker bij grotere projecten wordt ook gekeken naar de complementariteit en de toegevoegde waarde van een deelfinanciering vanuit het fonds. 

Toepassing

Financieel ondersteunen van medisch wetenschappelijke onderzoek op het terrein van de orthopedische chirurgie.
Daarnaast richt het fonds zich op het financieel ondersteunen van culturele projecten, met name het ondersteunen van jong talent in de klassieke muziek, en alles wat hieraan gerelateerd is, zoals concerten.

Voorwaarden

  • Je aanvraag moet betrekking hebben op een van de bovenstaande toepassingen
  • Je aanvraag moet maatschappelijke waarde hebben
  • Aanvragen op orthopedisch worden getoetst op wetenschappelijke vernieuwing en verdieping van de orthopedie, of enig deelspecialisme
  • Projecten en voorstellen worden op hun eigen merites beoordeeld, maar het fonds bekijkt voorstellen op de redelijkheid van een charitatieve bekostiging versus de mogelijkheden om fondsen vanuit de markt te werven en welke andere potentiële financiers en donoren zijn en worden benaderd
  • In voorkomende gevallen kan het fonds exclusieve donor zijn, maar zeker bij grotere projecten wordt ook gekeken naar de complementariteit en de toegevoegde waarde van een deelfinanciering vanuit het fonds

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • Deugdelijk gespecificeerde begroting van de kosten
  • Opgave van bijdragen van andere instellingen