Subsidie voor meer diversiteit en creativiteit in de creatieve industrie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Voorbeelden hiervan zijn organisaties en projecten die zich inzetten voor bijvoorbeeld dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, intersectionaliteit of onderwerpen die hiermee in verbinding staan, en van daaruit bijdragen  aan het ontwerpveld, of juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld bevragen. De subsidie kan worden aangevraagd door platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Ook aanvragen van partijen die in oprichting zijn of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma zijn welkom. Goed nieuws is dat bij de aanvraag niet gekeken wordt naar eerder georganiseerde activiteiten of behaalde resultaten. Hierdoor maken ook nieuwe grassroots-initiatieven een kans. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 75.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, intersectionaliteit of onderwerpen die hiermee in verbinding staan? Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld?  Dien dan een subsidieaanvraag aan.

Met deze regeling richt het fonds zich op het ondersteunen van activiteiten, gericht op het versterken van gemarginaliseerde stemmen. De activiteiten verrijken door hun meerstemmigheid en inclusieve benadering de creatieve industrie.

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden:

  • Welke visies en verhalen worden nu gemist in het streven naar een meer diverse en inclusieve ontwerpsector?
  • Wat kan ontwerp betekenen voor het debat over systematische ongelijkheid?
  • Hoe kan de verbeeldingskracht van jongeren en beginnende makers op deze thema's ingezet en versterkt worden?

Activiteiten waarvoor je kunt aanvragen
De vorm van de aan te vragen activiteiten staat vrij. Gedacht kan worden online/offline-presentaties, een open oproep, performances, debatmomenten, publicaties, podcasts of andersoortige manifestaties.

Activiteiten kunnen reflectief en beschouwend zijn, gericht op talentontwikkeling of bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe creatieve uitingen. Alle vormen zijn mogelijk, zolang er een verband wordt gelegd met ontwerp, bovengenoemde onderwerpen en de resultaten publiek toegankelijk worden gemaakt. 

Doelgroep

Platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur kunnen indienen. Ook partijen die in oprichting zijn of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma zijn welkom. Aanvragen worden niet beoordeeld op eerder georganiseerde activiteiten en behaalde resultaten. Zo bieden we nieuwe grassroots-initiatieven een gelijk speelveld.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

De relevantie van de gekozen thematiek binnen de context van deze open oproep
Hoe wordt de thematiek benaderd en gekoppeld aan de ontwerpdisciplines? En: hoe positioneert de aanvrager zich binnen de gekozen thematiek?

De artistieke of reflectieve ambitie in het project
Hierbij kijkt men naar de ambities en het doel van de aanvrager. Ze doet een uitspraak over de kwaliteit van het plan en de mate waarop motivatie, positionering, doel en opzet van de activiteiten op elkaar aansluiten

De mate waarin de thematiek effectief wordt vertaald naar een programma en passende community
Hierbij beoordelen de verstrekker vorm, draagvlak en intensiteit van de samenwerking met de beschreven community.

Deze open oproep heeft een juridische grondslag in de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees deze regeling goed door voordat je een aanvraag indient (zie bijlagen).

Restricties

Partijen die al een structurele subsidierelatie hebben met het Rijk (BIS) of worden ondersteund in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie of de 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's van het Stimuleringsfonds kunnen niet indienen.

Subsidie

Het fonds streeft ernaar maximaal drie projecten met een maximum aangevraagd bedrag van 75.000 euro te ondersteunen en maximaal drie projecten met een maximum aangevraagd bedrag van 25.000 euro.

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier op de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.
Selecteer hierbij "Open Oproep Research, Act & Reflect #2".

Meesturen

  • Projectplan
  • Planning en begroting
  • VCV's of bio's van de betrokken makers of partijen
  • Uittreksel KvK
  • Representatieve en rechtenvrije afbeelding van het project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds