Subsidie voor mensen die een opleiding volgen, en mensen van wie de levensomstandigheden zorgelijk zijn

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Het financieel ondersteunen van mensen bij hun studie en het financieel ondersteunen van mensen wier levensomstandigheden zorgelijk zijn.

Toepassing

M.C. de Visser Fonds biedt steun aan twee doelgroepen namelijk degenen die:

 • In hun studie financiële steun behoeven
 • Wier levensomstandigheden zorgelijk zijn

Voorwaarden

 • Alleen studies in Nederland komen in aanmerking en in principe moet het een eerste studie betreffen
 • De aanvraag moet goed leesbaar,gedateerd en ondertekend zijn

Aanvragen

Via e-mail (zie contactgegevens)

Opgave personalia

 • Volledige naam, adres en telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Leeftijd
 • Nationaliteit
 • Legitimatie (kopie)
 • Rekeningnummer

Overige gegevens

 • Opgave doel en motivatie
 • Duidelijke hoogte gevraagde bijdrage
 • Volledige begroting
 • Opgave poging(en) tot eigen verdiensten
 • Opgave hoelang hulp gewenst wordt
 • Opgave andere aanvragen voor subsidie
 • Opgave resultaten van die aanvragen
 • Indien van toepassing informatie over de opleiding en een bewijs van inschrijving
 • Referenties
 • Vermelding hoe men van het fonds hoorde/vernam