Subsidie voor mensen met een psychiatrische handicap

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor mensen met een psychiatrische handicap, gericht op hun maatschappelijk functioneren en instellingen die gericht zijn op mensen met een psychiatrische handicap.

Toepassing

Het verschaffen van financiële en/of materiële ondersteuning aan:

  • Personen met een psychiatrische handicap ten aanzien van hun maatschappelijk functioneren voorzover zij daarin niet zelf uit eigen middelen kunnen voorzien
  • Instellingen die zich richten op mensen met een psychiatrische handicap, voorzover deze instellingen zich bezighouden met het ondersteunen van deze personen in hun maatschappelijk functioneren

Voorwaarden

  • De aanvraag moet zich richten op bovenstaande activiteiten
  • De activiteiten moeten niet kunnen worden gedekt uit subsidies of andere bronnen van inkomsten

Werkgebied

  • Inwoners van de gemeente Rotterdam en aangrenzende gemeenten
  • Instellingen voorzover deze zich richten op inwoners van Rotterdam en aangrenzende gemeenten

Aanvragen

Schrijftelijk.