Subsidie voor milieu, cultuur, gezondheid, onderzoek, armoedebestrijding en mensenrechten

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten en goede doelen op het gebied van: milieu, verduurzaming, cultuur, gezondheid, bestrijding van armoede, bescherming van mensenrechten. Het fonds richt zich voornamelijk op het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen binnen Nederland, nu en in de toekomst. Het fonds steunt ook internationale activiteiten en projecten. Per jaar is er een budget van ongeveer € 200.000. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 2.000 en € 15.000 per project. Het fonds vergadert drie keer per jaar over de ontvangen aanvragen, maar je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen. 

Toepassing

Het ondersteunen van goede doelen in de volgende categorieën:

 • Milieu & Verduurzaming
 • Gezondheid & Ontwikkeling
 • Bestrijding van armoede
 • Cultuur & Maatschappij
 • Veiligheid & Gelijkwaardigheid

Het fonds richt zich voornamelijk op het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen binnen Nederland, nu en in de toekomst. Ze kijken daarbij niet alleen naar de direct omgeving van het kind, maar ook naar onderwijs, maatschappelijke en milieu omstandigheden die het leven nu en in de toekomst kunnen verbeteren.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Het fonds steunt hierbij doelen en activiteiten in Nederland, maar ook internationale activiteiten en projecten. 

Voorwaarden

 • Het goede doel of het project dient te vallen binnen één of meerdere categorieën van het fonds (zie toepassing)
 • Aanvragen dienen een duidelijke afbakening te hebben of een concrete hulpvraag 

Subsidie

Per jaar is er een budget van ongeveer € 200.000.
De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 2.000 en € 15.000 per project.

Het beschikbare budget is globaal onderverdeeld over deze categorieën:

 • Zorg voor het Milieu 20%
 • Gezondheid en Medische Wetenschap 25%
 • Bestrijding van Honger en Armoede 25%
 • Cultuur, Kunsten en Archeologie 10%
 • Bescherming van Mensen en Burgerrechten 20%

Het fonds zal beoordelen hoe een project in bovengenoemde categorieën past, en in welke mate het bijdraagt tot het beoogde doel. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand