Subsidie voor multifunctionele gebouwen met zorg

Subsidies
Subsidie voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, en voor haalbaarheidsonderzoeken, adviezen en procesbegeleiding. Ook is er subsidie mogelijk voor innovatieve zorgprojecten. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en coöperaties, gemeenten, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van inwoners. De subsidie is afhankelijk van het project, minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000 per project. Er zijn meerdere aanvraagmomenten per jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die zorgen voor een duurzame versterking van de voorzieningen- en zorginfrastructuur. 

Je kunt subsidie aanvragen voor onderstaande activiteiten:

 • De bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt
 • Een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt
 • De uitvoering van een innovatief zorgproject

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Stichtingen, verenigingen en coöperaties
 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Samenwerkingsverbanden van inwoners

Werkgebied

Provincie Groningen. 

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn afhankelijk van de soort activiteit waar je subsidie voor wilt aanvragen. We hebben daarom een onderverdeling gemaakt.

Haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt

 • Het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht)
 • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties
 • Het project richt zich op de voorfase en/of fase na realisatie van een multifunctionele accommodatie
 • Er is naast de provincie ten minste één andere partij die financiert
 • De financiering van het project is met de subsidieverlening sluitend
 • De aanvraag is niet in strijd met Europese staatssteunregels

Bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt

 • Het project draagt bij aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied
 • Het project richt zich op de combinatie van meerdere functies en/of voorzieningen onder 1 dak. De functie ‘zorg’ dient onderdeel uit te maken van het project
 • Er moet aantoonbaar draagvlak zijn en naast de provincie zijn er tenminste 2 andere partijen die meefinancieren
 • Het project kent een sluitende meerjarige exploitatiebegroting
 • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend en obstakelvrij of is dit binnen 1 jaar.

Uitvoering van een innovatief zorgproject

 • Het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht) en speelt in op een efficiënte zorginfrastructuur van het gebied
 • Er moet aantoonbaar behoefte zijn aan het innovatieve project voor de zorggebruiker
 • Het project wordt gedragen door regionale partners en overige betrokken partijen
 • Er nemen minimaal twee samenwerkingspartners aan het project deel
 • Het project dient overdraagbaar te zijn naar andere gebieden in de provincie
 • Er zijn naast de provincie tenminste twee andere partijen die meefinancieren
 • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend of is dit binnen 1 jaar

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van het soort project.

Haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van een onder b genoemde multifunctionele accommodatie
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000

Bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt
Maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 150.000,-

Uitvoering van een innovatief zorgproject
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 75.000,

Niet subsidiabel kosten
Onderstaande kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten voor aankoop en/of sloop van panden
 • Exploitatie- en kapitaalslasten

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand