Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten.  Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die een algemeen belang dienen, zoals kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten. De subsidieaanvraag bij voorkeur per e-mail indienen.

Toepassing

  • Bijdragen aan opleiding en scholing van musici en bijdragen aan instrumentkosten
  • Ondersteunen van beginnende ensembles
  • Bijdragen aan muziekprojecten die een algemeen belang dienen, zoals kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Het bestuur heeft bepaald dat het fondsvermogen in 10 jaar tijd zal worden besteed conform de doelstelling. Daarmee wordt jaarlijks ca. 15% van het vermogen uitgekeerd. Elk jaar wil het fonds 5 á 8 donaties doen.

Aanvragen

Schriftelijk – bij voorkeur per email – aanvragen.

Let op
Alleen volledig onderbouwde en gedocumenteerde aanvragen worden in behandeling genomen.