Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen.
Het gaat hierbij met name om het ondersteunen van muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen.

Subsidie

Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar.
Het afgelopen jaar is 156,608 euro besteed aan het verstrekken van donaties. Het grootste deel hiervan is afkomstig van lijfrentes.

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links