Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen.
Het gaat hierbij met name om het ondersteunen van muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen.