Subsidies
Fondsen
Beurzen

Subsidie voor muzikale talenten en muziekscholen

Financieel ondersteunen van aankomend muzikaal talent, o.a. door studiebeurzen te verstrekken, middelen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van muziekinstrumenten en ondersteuning te bieden bij het uitgeven van een muziekalbum. Ook is er subsidie mogelijk voor muziekscholen zodat jong talent zich beter kan ontwikkelen en de jeugd in het algemeen gestimuleerd wordt om zich te interesseren voor muziek. Daarbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor de niet alledaagse muziek en muziekinstrumenten. Ook stelt het fonds zich ten doel om het muziekscholen mogelijk te maken lokaal concerten te organiseren, zodat meer jongeren met muziek in aanraking kunnen komen. Per jaar is er ca. € 30.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail.

Jaarbudget:
€ 30.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het fonds is opgericht om aankomend muzikaal talent te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door studiebeurzen te verstrekken, middelen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van muziekinstrumenten en ondersteuning te bieden bij het uitgeven van een muziekalbum.  

Studiebeurzen 
Het fonds verstrekt studiebeurzen en andere financiële bijdragen voor studiekosten aan jonge, veelbelovende musici die zich tijdens of na de afronding van hun opleiding aan een conservatorium via educatie verder willen ontwikkelen. 

Uitgeven van een muziekalbum
Het uitgeven van een muziekalbum is een kostbare aangelegenheid. Vaak ontbreekt het de muzikant aan middelen om een album te realiseren. Juist het uitgeven van een muziekalbum draagt bij aan de ontwikkeling van de muzikant en aan het behoud van de Nederlandse muziekcultuur. Het fonds heeft als doel om muzikanten financieel te ondersteunen om dit doel te verwezenlijken. Het uitgeven van een muziekalbum kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van muzikaal talent. 

Muziekinstrumenten
Muziekinstrumenten zijn vaak kostbaar. Een goed instrument kan de prestaties van een muzikant helpen verbeteren. Voor uitzonderlijk muzikale talenten en voor concertpodia kunnen financiële middelen beschikbaar worden gesteld om een muziekinstrument aan te schaffen. 

Muziekscholen
Muziekscholen zijn de bakermat van jong muzikaal talent en de kraamkamer voor conservatoria. Zij werken vaak noodgedwongen met een beperkt budget. Daardoor is het in een aantal gevallen niet mogelijk om een breed assortiment lesmateriaal en instrumenten aan te bieden. Het fonds stelt zich (mede) ten doel muziekscholen financieel te ondersteunen zodat jong talent zich beter kan ontwikkelen en de jeugd in het algemeen gestimuleerd wordt om zich te interesseren voor muziek.  Daarbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor de niet alledaagse muziek en muziekinstrumenten. Ook stelt het fonds zich ten doel om het muziekscholen mogelijk te maken lokaal concerten te organiseren, zodat meer jongeren met muziek in aanraking kunnen komen. Voorwaarde is dat de betreffende muziekschool als ANBI is erkend.

Doelgroep

Aankomend muzikale talenten, sportscholen en non-profit instellingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

De betrokken muzikant beschikt zelf aantoonbaar niet over voldoende middelen (inkomen of vermogen) om de kosten van de opleiding, de aanschaf van een instrument of het uitgeven van een muziekalbum te kunnen voldoen.

Studiebeurzen 
Om voor een bijdrage of een beurs in aanmerking te komen moet een musicus aan de volgende criteria voldoen:

  • Tussen de afronding van de opleiding aan het conservatorium en de vervolgopleiding waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, mag maximaal 5 jaar zijn verstreken
  • De musicus moet op een aantoonbaar hoog niveau opereren op zijn of haar vakgebied. De beoordeling of de musicus aan het vereiste niveau voldoet, geschiedt door een door de Stichting aangestelde Raad van Advies
  • De musicus heeft aantoonbaar niet de financiële middelen (inkomen, vermogen) om zelf de opleiding te bekostigen en kan de middelen redelijkerwijs ook niet op een andere manier vergaren (denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning door ouders)

Uitgeven van een muziekalbum
De muzikant moet aantonen over onvoldoende financiële middelen (inkomen, vermogen) te beschikken om de kosten zelf te dragen. Ook moet de muzikant aannemelijk maken dat de financiering van het album niet via een bijdrage van (bijvoorbeeld) ouders of sponsors gerealiseerd kan worden.  

Muziekinstrumenten
Het muzikaal talent moet zelf aantoonbaar over onvoldoende financiële middelen (inkomen of vermogen) beschikken en financiële ondersteuning door (bijvoorbeeld) ouders is niet mogelijk. Een concertpodium dat aanspraak maakt op deze bijdrage dient als ANBI geregistreerd te zijn of aantoonbaar over onvoldoende financiële middelen te beschikken en geen commerciële doelstellingen te hebben.

Subsidie

Studiebeurzen 
Een studiebeurs of bijdrage aan de studiekosten wordt per jaar vastgesteld en is afhankelijk van de aard van de opleiding. De bijdrage of de beurs zal nooit meer bedragen dan de jaarlijkse kosten van de opleiding. Een lagere bijdrage is wel mogelijk.

Uitgeven van een muziekalbum
Een bijdrage aan de totale kosten. Deze bijdrage zal niet meer zijn dan 30% van de totale kosten. 

Aanvragen

Per e-mail.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier Studenten
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Onderwijs
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
  • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
  • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
  • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!