Subsidie voor natuurbehoud in ontwikkelingslanden en Nieuw-Zeeland

Subsidies
Subsidie voor natuurbescherming in het wild, voor lopende projecten of proefprogramma's met een duidelijke toegevoegde waarde voor natuurbehoud. Het moet moet hierbij gaan om projecten op het gebied van natuurbescherming in ontwikkelingslanden (Afrika of Azië), of projecten op het gebied van natuurbescherming in Nieuw-Zeeland. Projecten zullen tijdens het selectieproces hoger scoren wanneer het project o.a. een direct effect heeft op het gebied van natuurbehoud en je o.a. samenwerkt met lokale natuurbeschermingsorganisaties. Als aanvrager kun je over de hele wereld gevestigd zijn, maar je project moet wel betrekking hebben op ontwikkelingslanden of Nieuw-Zeeland. Over het algemeen zijn er twee aanvraagperioden per jaar. De subsidie die je kunt aanvragen bedraagt maximaal ca. $ 14.000. Over het algemeen zijn er twee aanvraagrondes per jaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dat vervolgens doormailen.

Toepassing

Het fonds is bedoeld om relatief kleine bedragen beschikbaar te stellen voor lopende projecten of proefprogramma's met een duidelijke waarde voor het natuurbehoud in ontwikkelingslanden of Nieuw-Zeeland.

Projectaanvragen zullen tijdens het selectieproces hoger scoren indien zij:

 • Waarschijnlijk een direct effect hebben op het gebied van natuurbehoud
 • Samenwerken en een lokale natuurbeschermingsorganisatie erbij betrekken
 • Logistiek haalbaar zijn en uit fiscaal en wetenschappelijk oogpunt verantwoord zijn
 • Een beoordeling bevatten van de mate waarin de instandhoudingsdoelstellingen van het project zijn bereikt

Over het algemeen zijn we twee aanvraagperioden per jaar, die elk een specifiek thema kunnen hebben.

Werkgebied

De aanvraag dient betrekking te hebben op projecten in ontwikkelingslanden of Nieuw-Zeeland.
Als aanvrager mag je echter overal in de wereld gevestigd zijn.

Voorwaarden

In aanmerking komende projecten moeten:

 • Een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor natuurbehoud
 • Het project moet uitgevoerd worden in Nieuw-Zeeland of in een ontwikkelingsland, maar als aanvrager mag je overal ter wereld gevestigd zijn
 • Het project moet aansluiten bij de financiële en geografische rijkwijdte van het fonds. Zo is van tijd tot tijd is het programma voor kleine subsidies toegespitst op een bepaalde regio van de wereld (bv. de Stille Zuidzee) of een bepaalde groep soorten (bv. ongewervelden). 

Restricties

Algemeen
In het algemeen komen onderstaande projecten niet in aanmerking:

 • Projecten in niet-ontwikkelingslanden (met uitzondering van Nieuw-Zeeland)
 • Projecten die niet aansluiten bij de geografische of taxonomische focus van de huidige subsidieronde (indien van toepassing)
 • Zuiver onderzoek (d.w.z. onderzoeksprojecten moeten een toegepast voordeel voor de instandhouding aantonen en/of gericht zijn op een geïdentificeerde instandhoudingsbehoefte)
 • Deelname van de aanvrager aan een conferentie, seminar, workshop of bijeenkomst

Specifieke voorbeelden van niet-subsidiabele posten binnen een aanvraag:

 • Scriptieproductiekosten
 • Prijzengeld
 • Vermaakkosten
 • Sociale of netwerkfuncties
 • Fondsenwerving of algemene doeleinden voor inkomensgroei
 • Financiële kosten, aflossingskosten schulden
 • Kantooruitrusting (tenzij dit essentieel is voor de uitvoering van het veldwerk)
 • Stages en vrijwilligersprogramma's (tenzij deze ten goede komen aan een geïdentificeerde instandhoudingsbehoefte)

Subsidie

Er zijn subsidies tot $2900 beschikbaar. In de meeste gevallen zullen de subsidies echter tussen $1194 en $2388 bedragen.
De aanvraag moet minimaal 25% van de totale begroting van het project uitmaken (exclusief steun in natura). Dit betekent dat de maximale begroting voor een project dat een subsidie in categorie 3 aanvraagt, $ 11942 bedraagt.

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens doormailen naar het fonds, naar: conservationgrants@aucklandzoo.co.nz