Subsidie voor natuurprojecten en natuurbehoud, waaronder biodiversiteit, landschap en educatie

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van natuur en natuurbehoud. Hoofdthema's zijn biodiversiteit, landschap en educatie.

Toepassing

Financiering van project op het gebied van natuur, waarbij duurzaamheid meeweegt in het besluit om projecten te ondersteunen. 

Er zijn drie hoofdthema’s waarlangs projecten worden beoordeeld:

  • biodiversiteit: een zo groot mogelijke verscheidenheid aan planten en dieren  
  • landschap: natuur als onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap 
  • educatie: betrokkenheid, beleving en kennisuitwisseling 

 Voorbeelden subsidiabele projecten

  • (natuur)publicaties die een belangwekkend thema op een brede manier aan de orde stellen en daarmee een aanvulling vormen op het bestaande aanbod
  • bijzondere educatieprojecten die gericht zijn op bewustwording van het belang van natuur en landschap
  • (digitale) projecten die gericht zijn op het behoud en de ontsluiting van essentiële documentatie
  • herstel en (natuur)ontwikkeling van specifieke (cultuur)landschappen en onderdelen daarvan, waaronder landgoederen en buitenplaatsen
  • toepasbaar beheersondersteunend onderzoek op het terrein van natuurbehoud, zeker indien hierbij amateurs worden betrokken

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).