Subsidie voor NGO's ter bestrijding van kinderhuwelijken wereldwijd

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor het ontwerp en de primaire gegevensverzameling voor rigoureuze impactevaluaties (liefst gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) ontwerp) om kindhuwelijken en schadelijke praktijken te verminderen. De subsidie is beschikbaar voor UNICEF-landenkantoren en is gericht op geografische hotspots en bepaalde programmacategorieën. Het doel van de regeling is om wetenschappelijk onderbouwde beslissingen te nemen om 'hoge winst', transformerende interventies te schalen om kindhuwelijken en schadelijke praktijken te verminderen in de 'Decade of Action', om de institutionele en wereldwijde bewijsbasis te versterken, en om de nationale capaciteit in impactevaluaties te versterken. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 april 2023 en moeten worden ingediend via e-mail.

Toepassing

Subsidie voor het ontwerp en de primaire gegevensverzameling voor rigoureuze impactevaluaties (liefst gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) ontwerp) om kindhuwelijken en schadelijke praktijken te verminderen.

Het doel van de regeling is om wetenschappelijk onderbouwde beslissingen te nemen om 'hoge winst', transformerende interventies te schalen om kindhuwelijken en schadelijke praktijken te verminderen in de 'Decade of Action', om de institutionele en wereldwijde bewijsbasis te versterken, en om de nationale capaciteit in impactevaluaties te versterken.

Doelgroep

De subsidie is beschikbaar voor UNICEF-landenkantoren die relevante programmatische prioriteiten hebben en voor programma's die in samenwerking met andere VN-agentschappen of nationale of internationale NGO's zijn gepland of geïmplementeerd.

Werkgebied

De regeling is gericht op geografische hotspots en bepaalde programmacategorieën, waaronder landen met een 'hoge last' (>50% prevalentie van kindhuwelijken), geografische hotspots en zeer kwetsbare populaties, en fragiele en humanitaire situaties.

Voorwaarden

 • De aanvraag moet een voorstel bevatten voor een rigoureuze impactevaluatie voor het geplande of lopende programma/interventie.
 • Het moet relevant zijn voor de 'hoge winst' programmagroepen en geografische prioriteiten zoals hierboven beschreven.
 • Er moet een schaalbaarheidsplan zijn voor toekomstige programma-uitbreidingen.
 • De IE moet worden uitgevoerd met behulp van rigoureuze causaliteitsanalyse door middel van een tegenfactueel ontwerp (bijvoorbeeld RCT of quasi-experimentele methoden).
 • De ethische normen moeten worden nageleefd.
 • Er moet senior management commitment en medefinanciering zijn voor de IE.

Restricties

 • Aanvragen die niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden worden afgewezen.
 • Aanvragen die niet op tijd zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • De subsidie kan alleen worden gebruikt voor het ontwerp en de primaire gegevensverzameling voor impactevaluaties.

Subsidie

Matching grants tot $400.000 worden verstrekt aan geselecteerde aanvragers voor het ontwerp en de primaire gegevensverzameling voor rigoureuze impactevaluaties. Het aantal gesubsidieerde projecten wordt beperkt tot maximaal vier.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 april 2023 via e-mail: icfhelp@unicef.org

Meesturen
Het voorstel moet een voorstel bevatten voor een rigoureuze impactevaluatie voor het geplande of lopende programma/interventie. Het moet ook relevant zijn voor de 'hoge winst' programmagroepen en geografische prioriteiten zoals hierboven beschreven.

Het volledige proces van impact evaluatie van de selectie tot de implementatie moet voldoen aan de UNICEF Evaluation Policy 2018 en de UNICEF Evaluation quality assurance standards (GEROS).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand