Subsidie voor nieuwe activiteiten van musea

Subsidies
Subsidie voor vernieuwende activiteiten van musea. Het vernieuwende kan zitten in bijvoorbeeld het versterken van de inhoudelijk museale kwaliteit, het vergroten van het publiekbereik door bepaalde maatregelen te nemen of door het aangaan van samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio. Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt voor het organiseren van grote spraakmakende tentoonstellingen en voor activiteiten die die betrekking hebben op het versterken van de identiteit en het leefbaar maken van de geschiedenis. De subsidie is afhankelijk van het soort project en is alleen aan te vragen door middelgrote en grotere musea en door historische organisaties. Voor activiteiten die vernieuwend zijn voor een museum of zich richten op het versterken van de identiteit of het beleefbaar maken van de geschiedenis bedraagt de subsidie maximaal 75% van de kosten met een maximum van €100.000. Voor het organiseren van grote spraakmakende tentoonstellingen bedraagt de subsidie maximaal 25% van de kosten met een maximum van €100.000. Je kunt de subsidie twee keer per jaar online aanvragen.

Toepassing

Er kan subsidie worden verstrekt voor:

 • Activiteiten die vernieuwend zijn voor een museum op een of meer van de volgende aspecten:
  • Het versterken van de inhoudelijk museale kwaliteit met betrekking tot vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten
  • Het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, bedrijfsvoering, automatisering, vrijwilligersbeleid of sponsorbeleid
  • Het versterken van het netwerk door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio aan te gaan of door samen te werken met andere instellingen die werkzaam zijn binnen de vrijetijd- of welzijnssector
 • Het organiseren van grote spraakmakende tentoonstellingen in het werkgebied (zie onder)
 • Activiteiten die betrekking hebben op het versterken van de Gelderse identiteit en het beleefbaar maken van de Gelderse geschiedenis, niet zijnde festivals

Doelgroep

Middelgrote en grote musea en historische organisaties.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

 • Subsidie wordt alleen verstrekt als het museum geregistreerd staat in het Museumregister of lid is van de coöperatie Erfgoed Gelderland
 • Aan historische organisaties, niet zijnde musea, die lid zijn van de coöperatie Erfgoed Gelderland, wordt alleen subsidie verstrekt gericht op het versterken van de Gelderse identiteit en het beleefbaar maken van de Gelderse geschiedenis

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van het soort project.

Voor activiteiten die vernieuwend zijn voor een museum of zich richten op het versterken van de Gelderse identiteit of het beleefbaar maken van de geschiedenis bedraagt de subsidie maximaal 75% van de kosten met een maximum van €100.000. Voor het organiseren van grote spraakmakende tentoonstellingen bedraagt de subsidie maximaal 25% van de kosten met een maximum van €100.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).