Subsidie voor nieuwe producten of diensten die grote sport(evenementen) ondanks COVID-19 veilig en volledig toegankelijk maken voor publiek

Subsidies
Subsidie in de vorm van een open competitie om innovatieve oplossingen te vinden die het ondanks COVID-19 mogelijk maken sportevenementen verantwoord open te stellen voor publiek en deelnemers. Er worden oplossingen gezocht om te voorkomen dat publiek en sporters met het COVID19-virus een sportevenement bezoeken en dat er tijdens het sportevenement besmettingen zullen plaatsvinden. De subsidie systematiek kent twee fasen. In de eerst fase is er ruimte voor een haalbaarheidsonderzoek, in de tweede fase is er ruimte voor  prototype-ontwikkeling en eerste praktijktesten. Aanvragen is mogelijk voor iedere marktpartij die innovatieve (technologische) oplossingen voor deze vraagstukken kan ontwikkelen. De subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek bedraagt maximaal 25.000 euro per aanvraag. In de tweede fase is er maximaal 175.000 euro per aanvrager beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie in de vorm van een competitie om innovatieve oplossingen te vinden die het mogelijk maken sportevenementen verantwoord open te stellen voor publiek en deelnemers met zo veel mogelijk vrijheden. 

De oplossingen die binnen de sportevenementen tot stand komen zijn relevant voor de gehele evenementen-branche, denk aan cultuur en recreatie. Er zijn veel parallellen te trekken tussen publiek en deelnemers bij sportwedstrijden, en theaters, festivals en andere voorstellingen.

De indieners worden uitgedaagd open te staan voor samenwerking met partners in de evenementensector zodat aangedragen (deel)oplossingen als bouwsteen kunnen fungeren voor een totaal oplossing. 

De systematiek kent twee fasen:

 • Fase 1: haalbaarheidsonderzoek
 • Fase 2: prototype-ontwikkeling en eerste praktijktesten

Een onafhankelijke commissie zal de subsidieverstrekker adviseren welke voorstellen voor producten en diensten (fase 1) het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht.

Partijen die met goed resultaat het fase 1 haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond, doen gelijktijdig met de eindrapportage van fase 1 een aanbod voor SBIR fase 2 (het onderzoeks- en ontwikkelingstraject). Ook bij deze tweede fase zal een
onafhankelijke commissie adviseren. Vervolgens krijgen de ondernemers met de beste offertes voor fase 2 een opdracht om hun product verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een (ruw) prototype. 

Voorwaarden

Randvoorwaarden
Je moet in de offerte aannemelijk kunnen maken dat:

 • (deel)Oplossing(en) niet in de markt al beschikbaar zijn
 • De (deel)oplossingen zijn primair gericht op publiek en deelnemers van niet-openbaar toegankelijke sportevenementen. Wat bijvoorbeeld niet wordt bedoeld is toeschouwers op de straat bij de marathon van Rotterdam (massa-participatie-evenementen), maar wel een basketbalcompetitie waar publiek toegang betaalt
 • De (deel)oplossingen zijn bij voorkeur schaalbaar in hun functionaliteit. Van minimale dreiging tot besmettingsrisico op hoog dreigingsniveau, en eenvoudig in verschillende niveaus naar boven en beneden toe te passen, naar gelang de dreiging dit vereist

Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling (totaal maximaal 100 punten te behalen) is per criterium maximaal het volgende aantal punten toe te kennen:

 • Impact: 40
 • Technologische haalbaarheid: 30
 • Economisch perspectief: 30

Alleen projecten die 60% of meer van het maximaal aantal punten op alle drie de criteria scoren, worden in de rangschikking opgenomen om voor een opdracht in aanmerking te komen.

Een verdere toelichting kun je vinden op pagina 4 van de bijlage.

Doelgroep

Aanvragen is mogelijk voor iedere marktpartij die innovatieve (technologische) oplossingen voor deze vraagstukken kan ontwikkelen.

Subsidie

Fase 1
Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 25.000 (inclusief BTW). 

Fase 2
het maximumbedrag per project is € 175.000 (incl. btw).

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het ingevulde formulier kun je vervolgens samen met de bijlagen per mail versturen.

Meesturen

 • Ingevulde en ondertekende SBIR-formulier (aanvraagformulier, zie bijlagen)
 • Projectplan incl. begroting
 • Managementsamenvatting
 • Video-pitch (vlog) van maximaal 3 minuten