Subsidie voor nieuwe samenwerkingen tussen verschillende domeinen op het gebied van leven lang leren en de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

Subsidies
Subsidie voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan het Leven Lang Ontwikkelen en/of de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Aanvragende rechtspersonen kunnen bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van domeinen als onderwijs, sport, cultuur, welzijn, kinderopvang, bedrijfsleven, overheid. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000. Voor deze subsidieronde is in totaal € 500.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperioden.

Toepassing

Subsidieregeling is om partijen uit verschillende domeinen te stimuleren om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan het Leven Lang Ontwikkelen en/of de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Domeinen zijn gebieden waarin de rechtspersoon actief is, zoals onderwijs, sport, cultuur, welzijn, kinderopvang, bedrijfsleven, overheid.

Met deze subsidieregeling wordt beoogd nieuwe vormen van verbindingen te stimuleren die leiden tot nieuwe activiteiten of werkwijzen met als doel de succesvolle elementen daarvan structureel in de regio te benutten.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een deelnemer aan een samenwerkingsverband van minimaal twee rechtspersonen uit minimaal twee verschillende domeinen, welke zijn gevestigd in één van de gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen, waarvan minimaal één organisatie géén samenwerkingspartner 'Werken aan Ontwikkeling' is, onder voorwaarde dat het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband heeft.

Werkgebied

Arbeidsmarktregio Groningen:
Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Eemsdelta, Westerkwartier, Aa en Hunze, Assen, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Tynaarlo en Noordenveld.

Voorwaarden

 • Het project draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of een nieuwe werkwijze waarbij sprake is van een cross-over van verschillende domeinen
 • Het project biedt minimaal 25 personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een vorm van scholing en/of een versterking van de arbeidsmarktpositie
 • De aanvrager zorgt voor minimaal 50% aan cofinanciering door middel van ureninzet (in kind) of financiële middelen
 • Het project heeft een innovatief karakter

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • Al eerder een subsidie voor dezelfde activiteiten bij de provincie of een gemeente is ingediend
 • Twee of meer organisaties die de aanvraag indienen, samenwerkingspartner zijn binnen Werken aan Ontwikkeling

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links)

Meesturen

 • Projectplan 
 • Begroting 
 • Beschrijving van de manier waarop het project wordt geëvalueerd
 • Ondertekende verklaring van alle deelnemende partijen met de aard en omvang van de cofinanciering
 • Een ingevulde de-minimisverklaring (indien sprake is van een onderneming)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand