Subsidie voor non-profit instellingen in Nederland en in het buitenland

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van non-profit instellingen in Nederland en in het buitenland (o.a. Suriname) op een breed gebied van mogelijke activiteiten.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur en milieu, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit, de bevordering van de democratische rechtsorde, volkshuisvesting.

Ook is financiële ondersteuning in combinatievormen van de bovengenoemde doelen mogelijk.

Aanvragen

Schrijftelijk.

Relevante links