Subsidies
Fondsen

Subsidie voor noodhulp in Haarlem, Nederland en wereldwijd

Financiële ondersteuning voor personen en organisaties op het gebied van armoedebestrijding, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, zorg voor elkaar en zorg voor de wereld. Zowel personen in financiële nood als organisaties die mensen in nood ondersteunen komen in aanmerking voor subsidie. Non-profits kunnen subsidie aanvragen voor projecten in Haarlem, Nederland of het buitenland. Je kunt online een vooraanvraag indienen.

Jaarbudget:
€ 400.000
Per uitgifte
€ 0 - € 10.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De diaconie van de kerk heeft als speciale opdracht om materiële hulp te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Het diaconale beleid in de stad Haarlem is gericht op het ondersteunen van initiatieven zoals ‘buurt in de kerk’ (inloopochtend), hulp in gemeente en stad (hulpverlening leefgeld), jeugdhulpverlening, senior- en gehandicapten-vakanties, seniorenwerk (soosmiddagen, senior-uitstapjes), jongerenwerk en verslavings- en opvangprojecten. 

Daarnaast ondersteunt de diaconie ook het binnenlands en wereldwijde diaconaat, ontwikkelingssamenwerking en projecten die het ‘omzien naar elkaar’ willen bevorderen.  

Fondsen op Naam

 • (Klein) Coelombie
  Sociale zwakkeren uit Zuid-Kennemerland te helpen integreren in onze samenleving, o.a. door arbeidsparticipatie.
 • Fonds Interkerkelijk Werkgelegenheid Haarlem e.o.
  Snelle hulp bij kleine noodzakelijke behoeften (leefgeld, nachtopvang, identiteitsbewijzen, medicijnen).
 • Jan Rodink Fonds
  Hulp geven voor hulpbehoevende Haarlemse ouderen.
 • Fonds Nederkoorn- Van Dijk
  Hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden
 • Paulina Fonds
   Ouderenwerk in Schalkwijk.
 • Jan en Gerrie Pantusfonds
  Senioren die verzorging nodig hebben tijdens georganiseerde vakantieweken.
 • Fonds Kinderkerk
  De jeugd helpen in haar godsdienstige- en maatschappelijke vorming

Doelgroep

 • Niet-commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen
 • Personen die hulp nodig hebben

Werkgebied

 • Lokaal in Haarlem
 • Regionaal/nationaal
 • Wereldwijd

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet passen binnen de doelstelling van het fonds of een van de fondsen op naam
 • Hulp wordt slechts geboden in noodsituaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen verwachten
 • Het maakt niet uit of de personen die hulp nodig hebben niet-kerkelijk zijn

Restricties

De hulp is altijd incidenteel of gebonden aan een bepaalde termijn, niet structureel. 

Subsidie

Urgente noden

Naast de hulp in de vorm van ‘broodnood’ en kleine materiële bijdragen is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk – via tussenkomst van professionele hulpverleners – een beroep te doen op een financiële bijdrage, dat wil zeggen eenmalig een beperkt bedrag. Een bedrag van maximaal  € 1000. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Je kunt online een korte vooraanvraag indienen. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen de volledige aanvraag. Het College beslist vervolgens welk fonds er ingezet gaat worden.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Arbeid en werkgelegenheid
Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk
Maatschappij en samenleving
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Noord-Holland Internationaal Europa Ontwikkelingslanden Azie Afrika Arabische landen Zuid-Amerika Noord-Amerika Oceanie
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden