Subsidie voor noodhulpbureaus

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus. Per jaar is er ca. 106.500 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Financieel stimuleren van de efficiëntie en effectiviteit van de noodhulp in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus.

Voorwaarden

  • De hulp dient er mede toe de betrokkene te helpen het leven (weer) zelfstandig voort te zetten, kortom de zelfredzaamheid te vergroten.
  • De hulp is bedoeld als een “doeluitkering”, waardoor de hulp niet door de overheids (instanties) verhaald kan worden.
  • De hulp dient een incidenteel karakter te dragen, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Door jaarlijks “bufferafspraken” met de noodhulpbureau ‘s te maken kan een vinger aan de pols gehouden worden.
  • Uiteraard wordt aan het noodhulpbureau medegedeeld dat zij de doelstelling van de stichting dient te onderschrijven.

Subsidie

Per jaar is er ca. 106.500 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.