Subsidie voor nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en basis ggz

Subsidies
Subsidie voor het in de praktijk verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Het kan hierbij gaan om een algemeen project, maar ook om een project specifiek gericht op het verbeteren van de  psychosociale zorg aan vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad. De subsidie bedraagt maximaal 70.000 euro per project, en kan o.a. worden aangevraagd door nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en basis ggz, bij voorkeur in een samenwerkingsverband. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten in nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis ggz) in brede zin, gericht op het (direct) verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders, waarbij het moet gaan om projecten die aansluiten bij de behoeften van vluchtelingen en die verbeteringen of oplossingen leveren voor de praktijk. Binnen praktijkprojecten is er ruimte voor het (door)ontwikkelen, aanpassen, en/of experimenteren met (nieuwe) werkwijzen of methoden.

Je kunt hierbij subsidie aanvragen voor een algemeen project, of voor een gender project.
Een algemeen project richt zich op op het verbeteren van psychosociale zorg aan statushouders in nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis ggz) in brede zin, terwijl genderprojecten specifiek gericht zijn op vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad.

Doelgroep

In de projectgroep voor de subsidieaanvraag zijn minimaal een gemeente en/of een aanbieder van psychosociale zorg en ondersteuning (in de 0e of 1e lijn) vertegenwoordigd en bij voorkeur ook een kennisinstituut en/of onderwijsinstelling. Eén partij fungeert hierbij als hoofdaanvrager.

Het project richt zich uitsluitend op “statushouders”: vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2014.

Voorwaarden

Je aanvraag zal beoordeeld worden op een aantal criteria.

  • Relevantiecriteria
  • Algemene relevantiecriteria
  • Kwaliteitscriteria
  • Aanvullende criteria voor onderzoek naar nieuwe interventies

Zie pag. 3. e.v. van bijgaande subsidieoproep voor een verdere toelichting.

Subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt voor de praktijkprojecten maximaal €70.000 per project. De looptijd van een praktijkproject bedraagt maximaal 18 maanden.
Het beschikbare budget voor de gehele subsidieoproep bedraagt €900.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).