Subsidie voor o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur en het ondersteunen van volwassenen die in Apeldoorn of omgeving op of onder de armoedegrens leven.

Toepassing

Het fonds richt zich o.a. op het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur in Apeldoorn en omgeving en het verlenen van materiële en niet-materiële hulp aan volwassenen die in Apeldoorn of omgeving op of onder de armoedegrens leven.

Ook draagt het fonds bij aan de sociale ontwikkeling van jongeren in de leeftijd tot 21 jaar die zelfstandig wonen of in een gezinssituatie wonen in Apeldoorn of omgeving en op of onder de armoedegrens leven.

Werkgebied

Regio Apeldoorn.

Aanvragen

Schriftelijk.