Subsidie voor o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur en het ondersteunen van volwassenen die in Apeldoorn of omgeving op of onder de armoedegrens leven.

Toepassing

Het fonds richt zich o.a. op het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur in Apeldoorn en omgeving en het verlenen van materiële en niet-materiële hulp aan volwassenen die in Apeldoorn of omgeving op of onder de armoedegrens leven.