Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

Fondsen, Prijzen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen en een liberale opstelling naar de samenleving. Elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet kan een schriftelijke aanvraag indienen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van initiatieven die voortkomen uit de volgende principes:

  • Gelijkwaardige behandeling van ieder individu
  • Vrijheid van keuze
  • Beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen
  • Liberale opstelling naar de samenleving

Voorwaarden

  • Je aanvraag dient raakvlakken te hebben met bovenstaande uitgangspunten
  • Uitsluitend ondersteuning aan organisaties en niet aan particuliere personen
  • De ondersteuning is projectgebonden en niet gericht op het dekken van lopende kosten over meerdere jaren

Werkgebied

Nederland. 

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen met je aanvraag

  • Statuten en een (eventueel) Algemeen Reglement
  • Algemene beschrijving van de activiteiten
  • Gegevens over de samenstelling van het Bestuur