Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

Fondsen, Prijzen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen en een liberale opstelling naar de samenleving. Elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet kan een schriftelijke aanvraag indienen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van initiatieven die voortkomen uit de volgende principes: