Subsidie voor o.a. onderzoek op het gebied van archeologie en antropologie

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden archeologie en de fysische antropologie. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor publicatiekosten van met name proefschriften en voor ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten op het gebied van archeologie en de fysische antropologie in Nederland, waaronder congressen, symposia, workshops, colloquia. De subsidie voor kleine onderzoeken bedraagt maximaal € 5.000. De subsidie voor grote onderzoeken bedraagt maximaal € 50.000. Het verschil tussen de kleine- en groete onderzoeksubsidies is met name dat bij grote onderzoekssubsidies het onderzoek van internationale wetenschappelijk importantie moet zijn. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Kleine subsidie voor Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de vakgebieden archeologie en de fysische antropologie, met een vernieuwend karakter.

Het onderzoek moet binnen twee jaar na honorering van de subsidie zijn uitgevoerd.
Verworven data en publicaties moeten via open access beschikbaar gesteld worden onder vermelding van de bijdrage van het fonds.

Grote subsidie voor Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie
Vernieuwend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de vakgebieden archeologie en de fysische antropologie dat zeer duidelijk van grote (inclusief: internationale) wetenschappelijke importantie is. Dit is een vorm van subsidie die slechts in bijzondere gevallen zal worden toegekend en zorgvuldige onderbouwing van de wetenschappelijk meerwaarde van het voorgestelde onderzoek behoeft.

Het onderzoek moet binnen twee jaar na honorering van de subsidie zijn uitgevoerd.
Verworven data en publicaties moeten via open access beschikbaar gesteld worden onder vermelding van de bijdrage van het fonds.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, onderzoekers.

Werkgebied

Aanvragen kunnen betrekking hebben op:

 • Nederland en (voormalige) Overzeese Gebiedsdelen, binnen de tijdvakken Paleolithicum-Moderne Tijd
 • Het Mediterrane gebied en het Nabije Oosten, binnen de tijdvakken Paleolithicum-Midden Bronstijd
 • Overige gebieden, betrekking hebbend op de periode van de vroegste voorgeschiedenis, het Paleolithicum

Voorwaarden

Kleine subsidie voor Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie
Uit de aanvraag moet duidelijk worden: 

 • Wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek (inclusief het vernieuwende karakter) en op welke wijze op nieuwe onderzoeksvragen een antwoord wordt verkregen
 • Binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (de inhoudelijke inbedding)
 • Waarom de gevraagde bijdrage niet regulier, dat wil zeggen binnen lopend onderzoek van de betreffende instelling,  gefinancieerd kan worden
 • Welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht).

Grote subsidie voor Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie
Uit de aanvraag moet duidelijk worden:

 • Wat de probleem-, doel- en vraagstellingen zijn van het voorgestelde onderzoek
 • Wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek (inclusief het vernieuwende karakter) en op welke wijze op welke nieuwe onderzoeksvragen een antwoord wordt verkregen
 • Binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (de inhoudelijke inbedding)
 • Waarom de gevraagde bijdrage  niet regulier, dat wil zeggen binnen lopend onderzoek van de betreffende instelling,  gefinancierd kan worden
 • Welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht)
 • Welke (Open Access) publicaties zijn voorzien binnen het project
 • Wat de rollen, taken en bekwaamheden zijn van de uitvoerders van het onderzoek.

Subsidie

Kleine subsidie voor Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie
Maximaal € 5.000.

Subsidiabel:

 • Specialistische analyses (dateringen, radiometrisch onderzoek, computer tomografisch onderzoek, isotopen, vervaardiging slijpplaten, pollenmonsters, geochemische analyses, biochemische analyses, DNA, etc.)
 • Reiskosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag
 • Veldwerkkosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag

Niet subsidiabel:

 • Arbeidskosten
 • (specialistisch) onderzoek dat deel uitmaakt van reguliere KNA-projecten
 • Kosten voor maaltijden
 • Apparatuur (ICT, laptops, video-/fotocamera’s)
 • Verbruiksgoederen.

Grote subsidie voor Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie
Maximaal € 5o.000.

Subsidiabel:

 • Startbijeenkomsten (reiskosten)
 • Specialistische analyses (dateringen, radiometrisch onderzoek, computer tomografisch onderzoek, isotopen, vervaardiging slijpplaten, pollenmonsters, geochemische analyses, biochemische analyses, DNA, etc.);
 • Reiskosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag
 • Veldwerkkosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag;

Niet subsidiabel

 • Arbeidskosten/aanstellingen
 • Kosten voor maaltijden
 • (specialistisch) onderzoek dat deel uitmaakt van reguliere KNA-projecten
 • Verbruiksgoederen

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen

 • Een begroting/dekkingsplan met minimaal twee onderliggende offertes en/of verantwoording
 • Beknopt (max 2 A4) CV van de hoofdaanvrager(s)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand